< zpět

ústní tlumočení


Máme zkušenosti v simultánním tlumočení, zejména v obchodní a medicínské sféře. Tlumočník zaručuje diskrétnost a zachování obchodního tajemství dle příslušných zákonů.

Dle vyhlášky č 37/1967 Sb. ceny se stanovují dohodou a záleží na délce a odbornosti překládaného textu. Pro přehled uvádíme rozmezí cen pro jednu stranu textu.

Simultánní tlumočení: 300,- ~ 800,- Kč / hod.

Faktury za poskytnuté služby odesíláme vždy elektronickou poštou. Odeslaní papírové faktury poštou za příplatkem 50,- Kč.

Náklady spojené s dopravou hradí zákazník. Za čas na dopravu vybírá se poplatek jak za tlumočení dle nejnižší sazby.
Jakub Piotr Sowiński    Šafránice 555    547 01 Náchod 1    VAT ID: CZ8410083946    tel.: +420 774 68 24 00
© 2010 - 2017
Design