< zpět

Právní formy


Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání je nejjednodušší způsob ekonomické činnosti. Oproti Česku, v Polsku a na Slovensku může formálně používat obchodní jméno aniž by vznikala z toho povinnost registrace v Obchodním rejstříku a nutnost vedení účetnictví. Také v obou státech se nevyhnete razítkům. Bez razítka nebudou s Vámi jednat banky ani úřady.

Polské firmy mohou využívat různé formy jednoduchého účetnictví, ale oproti Českým firmám vhodnou pro sebe formu musí zvolit na začátku roku. Vyžaduje to dobré analytické schopnosti anebo prorocký dar.


Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost v Polsku a na Slovensku funguje na stejných principech. K její zřízení je třeba uzavřít společenskou smlouvu a podpisy ověřit notářem. Podnikatele v rámci společnosti ručí celým svým majetkem. V.O.S. vede vždy podvojné účetnictví.


Komanditní společnost

Komanditní společnost je nejstarší forma organizované podnikatelské činnosti a zároveň forma investování. Základem je smluvní vztah mezi dvěma druhy společníku z nichž jeden – komplementář – vede společnost (historický je autorem podnikatelského záměru) a druhy je investorem (komandista).

V Polsku velmi oblíbenou formou je kombinace komanditní společnosti a společnosti s ručeným omezením. V případě dobré formulace smlouvy lze dosáhnout minimálního zdanění a osobní majetkové zodpovědnosti při maximálním zaručení na straně společnosti s r.o. v roli komplementáře.


Společnost s ručením omezeným

Tento druh smluvního vztahu je v Polsku stalé rozšířenější. V roce 2008 příspělo k tomu výrazné snížení minimálního kapitálu na pouhých 5000 PLN (což je 30 tisíc korun). Oproti České a Slovenské republice počet společníku není omezen. Přesto polská společnost s r.o. je poměrně nákladná. I v případě jednoho společníka – majitele firmy je třeba svolávat valné hromady a některá rozhodnutí vyžadují přítomnost notáře.


Organizační složka zahraničního podniku

Organizační složka podniku je zvláštní formou podnikatelské činnosti v zahraničí. Jelikož jedná se pouze o pobočku, zahraniční složka nemá vlastní právní formu ani procesní schopnost. Veškeré úkony dělají se na základě zahraniční právní osobnosti, ale účetnictví zahraniční složka vede sama pro sebe.

Organizační složka zahraničního podniku (i když se jedná o živnostníka) vzniká zapsáním do soudního nebo obchodního rejstříku.


Jakub Piotr Sowiński    Šafránice 555    547 01 Náchod 1    VAT ID: CZ8410083946    tel.: +420 774 68 24 00
© 2010 - 2017
Design