< zpět

Srovnání nákladů


Fyzická osoba podnikající

Největším rozdílem v struktuře nákladů firmy jsou v Polsku pevně dané odvody na sociální a zdravotní pojištění, které vůbec nezávisí na příjmech podnikatele, ale pouze na průměrné mzdě v národním hospodářství. U menších příjmů odvody bývají neúnosný.

V prvním roce podnikání polský živnostník může platit asi pětkrát nižší sociální pojištění, ale téměř nezapočítává se mu do důchodu.

Největší zátěž pro polského podnikatele stanoví nutnost odvádět zálohy na daň z přijmu vypočtené z průběžně v roce počítaného příjmu. Vztahuje se to i na první rok podnikání.
Správní poplatky

*
Polsko
Česko
Slovensko
Živnostenský listod 50,- PLN1.000,- Kč€ 5,- za každou živnost
Přihlášení k DPH150,- PLN0,- Kč€ 0,-
Elektronický podpisod 300,- PLNod 190,- Kčod € 20,-ł

Povinnosti vůči úřadům

Přiznání k DPHzásadně měsíčnědo 10 mln korůn obratu čtvrtletněčtvrtletně
Souhrnné hlášení VIESměsíčně nebo čtvrtletněměsíčněměsičně
Přiznání k dani z příjmuročněročněročně
Přehled o příjmechročněročněročně
Zálohy na DPFOměsíčnězávisí na výší loňské daňové povinnosti závisí na výší loňské daňové povinnosti

Formy vedení účetnictví

Paušálněpaušální daň podle druhu živnostipaušální výdaje 40 až 60%paušální výdaje pouze pro neplátce DPH
Zjednodušené účetnictvípovinně u příjmu nad 250 tis. EURdo 25 mln korun obratujednoduché účetnictví a daňová evidence
Kompletní účetnictvíu příjmu nad 1200 tis. EURu obratu nad 25 mln korunpovinné pro osoby zapsané v OR

Odvody na pojištění a daně

Vyměřovací základ pro soc.poj.1887,60 PLN50% z příjmu
od 5.889,- Kč do 142.254,- Kč
50% z příjmu
od € 319,58 zł do € 2.978,-
Socíální pojištění27,19% základu
513,24 PLN
28% základu
od 1649,- Kč do 39.831,- Kč
24% základu
od € 76,70 do € 714,72
Fond solidarity2,45% základu
46,25 PLN
1,2% základu
od 71.- Kč do 1707,- Kč
2% základu
od € 6,39 do € 59,56
Nemocenské poj.2,45% základu; nepovinné
46,25 PLN
1,4% základu; nepovinné
84,- Kč
4,4% základu; povinné
od € 14,06 do € 51,29
Vyměřovací základ pro zdrav.poj2592,46 PLN50% z přijmu
od 11.850 Kč do 114.254,- Kč
50% z přijmu
od € 319,57 do € 2169,09
Zdravotní pojištění9% základu
233,32 zł
13,50% základu
od 1601,- Kč do 19.205,- Kč
14% základu
od € 44,73 do € 303,67
Sazba DPFO
18% a 32%
15%
19%
DPH
3%, 7% i 22%
10% i 20%
19%, 10% (na leki)

Slevy a daňové bonusy

Částka osvobozena od daně
3.091,- PLN
brak
od € 4.025,70 do 0,- degresivně
Manžel(-ka)
3.091,- PLN od příjmu
brak
od € 4.025,70 do 0,- degresivně
Dary
do 6% + 1% z dani na organizace veř.prosp.
do 10%, min. 1000,- Kč
do 2% z dani na org.veř.prosp.
Penzijní připojištění
soc. poj. je z části směrováno PF
do 24.000,- Kč
€ 398,33
Školení, zkoušky
není
13.000,- Kč
není
Sleva na dani
není
24.840,- Kč
není
Sleva na manžele(-ku)
není
24.840,- Kč
není
Sleva na ditě
1112,04 PLN
10.680,- Kč
€ 235,92
Studentská sleva
není
4.020,- Kč
není


Měnový kurz
1,00 CZK = 0,160 PLN
1,00 EUR = 4,000 PLN


Spółki

Jakub Piotr Sowiński    Šafránice 555    547 01 Náchod 1    VAT ID: CZ8410083946    tel.: +420 774 68 24 00
© 2010 - 2017
Design