< zpět

překlady textů


Dle vyhlášky č 37/1967 Sb. ceny se stanovují dohodou a záleží na délce a odbornosti překládaného textu. Pro přehled uvádíme rozmezí cen pro jednu stranu textu.

Překlady z češtiny: 200,- ~ 800,- Kč / 1 NS
(do polštiny, slovenštiny, angličtiny, němčiny a francouzštiny)

Překlady do češtiny: 200,- ~ 800,- Kč / 1 NS
(z polštiny, slovenštiny, angličtiny, němčiny a francouzštiny)

Překlady mezi ostatními jazyky:
od 350,- Kč / NS

Soudní ověření dokladů:
150,- Kč / listinu

Korektury textů: 50,- ~ 100,- Kč / NS

Simultánní tlumočení: 300,- ~ 800,- Kč / hod.

Faktury za poskytnuté služby odesíláme vždy elektronickou poštou. Odeslaní papírové faktury poštou za příplatkem 50,- Kč.
Jakub Piotr Sowiński    Šafránice 555    547 01 Náchod 1    VAT ID: CZ8410083946    tel.: +420 774 68 24 00
© 2010 - 2017
Design