Home page / Messages / Information on changes in the price list of Accounting & Outsourcing S.R.O. from 1.1.2024
Information on changes in the price list of Accounting & Outsourcing S.R.O. from 1.1.2024
tuesday, 31 October 2023

In accordance with the concluded contracts, we inform about changes in the price list of services, which is an integral part of the general conditions for providing services and will come from 01.01.2024

Information on changes in the price list of Accounting & Outsourcing S.R.O. from 1.1.2024

Changes in the price list concern some fees and services. At the same time, we inform about the possibility of negotiating prices in entities issuing over 200 invoices per month.

The new price list will apply from 01.01.2024

We also remind you that "if the Service Recipient does not agree with the change of the price list, he has the right to withdraw from the contract at the latest 10 days before the entry into force of the changes. If the Service Recipient does not It is done that he has agreed to change the price list. " /Chapter V. Pt. 3. Agreements on the provision of services and the use of real estate/

CeníkSídlo společnosti, korespondenční adresa, coworking, ubytování

 
Fyzická osoba: užívání nemovitosti jako sídlo společnosti včetně jedné hodiny coworkingu měsíčně Měs. 920,00 Kč
Právnická osoba: využití nemovitosti jako sídla společnosti včetně jedné hodiny coworkingu měsíčně Měs. 1050,00 Kč
 
Coworking - Pronájem konferenční místnosti 1 h 320,00 Kč
4 h 1.000,00 Kč
8 h 2.000,00 Kč
 
Pronájem apartmánu na jednu noc 1 os 650,00 Kč
2-4 os 1.900,00 Kč
 
Přihlášení k dočasnému pobytu na území České republiky v Nemovitosti (v této ceně je zahrnut pronájem apartmánu pro dvě osoby v měsíci na jednu noc) Měs. 1.500,00 Kč
 
Korespondenční adresa pro osoby bez sídla Rok 3.600,00 Kč
 

Outsourcing kanceláře (příjem, odesílání a ukládání balíků)

 
Příjem jedné listovní zásilky včetně jejího oznámení a pořízení fotokopie str. A4 42,00 Kč
násl.s. 16,00 Kč
 
Příjem listovní zásilky nebo balíku o váze vyšší než 500 g
včetně oznámení ks 31,00 Kč
včetně kontroly obsahu balíku a podání informace objednateli o reklamaci jeho zákazníka ks 52,00 Kč
 
Odeslání doporučeného do 100g dopisu do UE prostřednictvím České pošty ks 160,00 Kč
 
Odeslání listovní zásilky jménem objednatele nebo objednateli (max. do 500 g) v EU
poštou doporučeným dopisem ks 370,00 Kč
poštou doporučeným dopisem s dodejkou ks 420,00 Kč
kurýrní službou ks 1.100,00 Kč
 
Odeslání balíku na adresu mimo ČR prostřednictvím České pošty (členské státy EU) - Cena služby + 170,00 Kč
 
Odeslání balíku jménem objednatele nebo objednateli na území České republiky nebo Polska
o hmotnosti do 10 kg ks 440,00 Kč
o hmotnosti nad 10 kg za každých dalších 5 kg ks 210,00 Kč
 
Skladování balíků (do 5 dní) den 0,00 Kč
Skladování balíků (nad 5 dní) den 13,00 Kč
 
Výdej balíků zákazníkům objednatele v sídle nebo místě podnikání objednatele (poplatek za balík) ks 35,00 Kč
 
Odebíráni korespondence z datovké schránky Měs. 210,00 Kč
 

Další outsourcingové služby

 
Pronájem pracovníka pro adresování zásilek, telemarketing, vyhledávání informaci nebo pro jiné činnosti související s podnikatelskou činnosti za každou začátku pracovní doby za každou začátou hodinu Hod. 650,00 Kč
 
Objednané služby o víkendu a o svátcích nebo mimo pracovní dobu   +50% základní ceně
 

Překlady

 
Překlady textů (dokumenty apod.) bez ověření NS (1800 znaků) 460,00 Kč
 
Překlady textů s ověřením NS (1800 znaků) 650,00 Kč
 
Překlad webových stránek, komerčních nabídek a e-shopů cena dohodou od 250,00 Kč
 
Verbální tlumočení nebo zastupování objednatele na úřadech nebo u obchodního partnera objednatele v souladu s udělenou plnou mocí Hod. 600,00 Kč
 
Zastupování klienta před úřadem při běžných záležitostech formou elektronické komunikace, kromě daňových tvrzení a hlášení Hod. 530,00 Kč
 

Služby související s automobilem

 
Příprava podkladů pro technickou kontrolu vozidel, přítomnost tlumočníka (max. 4 hodiny) - poplatek nezahrnuje náklady spojené s kontrolou na kontrolním místě ks 3.500,00 Kč
každou další hodinu ks 640,00 Kč
 
Příprava srovnání nabídek pojištění a přihlášky k pojištění ks 550,00 Kč
 
Registrace vozidla na městském úřadě- vyplnění a podání žádosti, vyzvednutí registračních poznávacích značek služba 1.500,00 Kč
 

Ostatní úřední služby (státní úřady s výjimkou finančního úřadu)

 
Pozastavení / odblokování podnikatelské činnosti (formulář) s oznámením úřadů ks 700,00 Kč
 
Registrační prohlášení EORI - celní úřad ks 700,00 Kč
 
Žádost o přidělení čísla evidence obyvatel ČR ks 1.600,00 Kč
 
Likvidace společnosti cena dohodou
 
Zrušení živnostenského oprávnění vč. nahlášení Žú, Fú, ČSSZ, ZP a dalším ks 3.200,00 Kč
 

Účetnictví a účetní služby

 

a) fyzické osoby - živnostník

 
Vedení daňové evidence do 20 účetních položek Měs. 600,00 Kč
Každá další účetní položka (nad 20) ks 22,00 Kč
 
Vyhotovení a podání daňového tvrzení k DPFO ks 1.200,00 Kč
 
Doplatek za korekturu daňového přiznání k základní ceně 500,00 Kč
 
Vedení úplného účetnictví, do 50 položek (záznamů) – osoba registrovaná jako „f.o.” a povinna vést účetnictví v plném rozsahu Měs. 2.000,00 Kč
Každá další účetní položka (nad 50) ks 37,00 Kč
 
Vedení daňové evidence, kontrola stavu účetnictví plátců, používání Zákaznického panelu - platí pro osoby s paušální daní Měs. 550,00 Kč
 

b) právnické osoby

 
Vedení úplného účetnictví, do 50 položek (záznamů) Měs. 2.000,00 Kč
Každá další účetní položka (nad 50) ks 37,00 Kč
 
Vyhotovení a podání daňového tvrzení k DPPO ks 3.300,00 Kč
 
Poplatek za odeslání účetní závěrky do sbírky listín u soudu ks 1.700,00 Kč
 
Doplatek za korekturu daňového přiznání k základní ceně 500,00 Kč
 

c) Plátci DPH, osoby identifikované k DPH

 
Vyhotovení a podání DAP k DPH a souvisejících hlášení (intrastat, souhrnné) ks 480,00 Kč
 
Doplatek za korekturu daňového přiznání k základní ceně 500,00 Kč
 

d) zahraniční společnosti registrované k DPH v České republice

 
Evidence DPH zahraničních firem do 20 účetních položek Měs. 500,00 Kč
Každá další účetní položka (nad 20) ks 22,00 Kč
Zpracování souboru záznamů zahraničního plátce DPH a vyhotovení daňového přiznání Měs. 2.000,00 Kč
 
Doplatek za korekturu daňového přiznání k základní ceně 500,00 Kč
 

e) zahraniční společnosti registrované k DPH na Slovensku

 
Zpracování balíčku registračních údajů zahraničního plátce DPH a podání daňového přiznání Měs. 75,00 EUR
Evidence DPH zahraničních společností do 20 záznamů Měs. 20,00 EUR
Jakýkoli další záznam nad 20 záznamů ks 1,10 EUR
Příprava a podávání DPH, souhrnných a kontrolních hlášení (JKP) a zasílání hlášení Intrastat. ks 22,00 EUR
 
Doplatek za korekturu daňového přiznání k základní ceně 15,00 EUR
 

f) zahraniční společnosti registrované k DPH v Polsku

 
Evidence DPH zahraničních firem do 20 účetních položek Měs. 500,00 Kč
Každá další účetní položka (nad 20) ks 22,00 Kč
Zpracování souboru záznamů zahraničního plátce DPH a vyhotovení daňového přiznání Měs. 2.000,00 Kč
 
Doplatek za korekturu daňového přiznání k základní ceně 500,00 Kč
 

g) ostatní vypořádání a daně Česká republika a Polsko

 
Zaúčtování služební cesty (Bez prostředních bodů) ks 140,00 Kč
Zaúčtování služební cesty (Každý další bod) ks 70,00 Kč
 
Zaúčtování zahraniční služební cesty (Do 4 bodů) ks 270,00 Kč
Zaúčtování zahraniční služební cesty (Každý další bod) ks. 70,00 Kč
 
Vyúčtování mezd (1 osoba měsíčně) os.Měs. 220,00 Kč
Vyúčtování mezd (Více než 5 zaměstnanců) os.Měs. 160,00 Kč
Vyúčtování mezd (Více než 20 zaměstnanců) os.Měs. 110,00 Kč
 
Zasílání měsíčních vyúčtování zaměstnanců s institucemi ks 220,00 Kč
 
Daňové přiznání pro příjem ze zaměstnání ks 650,00 Kč
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele ks 1.300,00 Kč
 

h) ostatní vypořádání a daně Slovensko

 
Zaúčtování služební cesty (Bez prostředních bodů) ks 11,00 EUR
Zaúčtování služební cesty (Každý další bod) ks 2,50 EUR
 
Zaúčtování zahraniční služební cesty (Do 4 bodů) ks 16,00 EUR
Zaúčtování zahraniční služební cesty (Každý další bod) ks 2,50 EUR
 
Vyúčtování mezd (1 osoba měsíčně) os.Měs. 22,00 EUR
Vyúčtování mezd (Více než 5 zaměstnanců) os.Měs. 20,00 EUR
Vyúčtování mezd (Více než 20 zaměstnanců) os.Měs. 17,00 EUR
 
Zasílání měsíčních vyúčtování zaměstnanců s institucemi ks 22,00 EUR
 
Daňové přiznání pro příjem ze zaměstnání ks 32,00 EUR
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele ks 55,00 EUR
 

i) jiný

 
Zprovoznění datové schránky ks 2.200,00 EUR
 
Vedení evidence Intrastat zápis 32,00 Kč
 
Sestavení daňového přiznání k dani silniční Vozidlo 600,00 Kč
 
Vyhotovení a podání Přehledu pojistného za OSVČ ks 450,00 Kč
 
Import faktur (příprava služby importu z externího systému) ks 4.500,00 Kč
 
Možnost vystavování faktur z brutto ceny (aktivace) ks 1.200,00 Kč
 
Skenování rozlišení str A4 110,00 Kč

 

Další služby
POLOŽKA PERIOD
Vystavení faktury v listinné podobě a její odeslání na doručovací adresu objednatele doporučeným dopisem ks 420,00 Kč
v tom poplatek za zasílku
Odeslání první elektronické upomínky po datu splatnosti ks 0,00 Kč
Zaslání upomínky včetně faktury v listinné podobě na doručovací adresu objednatele doporučeným dopisem ks 450,00 Kč
Odeslání druhé elektronické upomínky po 7 dnech od odeslání první ks 55,00 Kč
Odeslání druhé písemné upomínky po 14 dnech od odeslání první ks 660,00 Kč
Úrok z prodlení - REPO CNB + 8%
Oprava nesprávně vystavených faktur v systému ks 55,00 Kč
Převod zapsaného podnikatelského subjektu, založení účetních knih a oznámení o změně sídla na úřadech ks 5.500,00 Kč

 

Daňový kalendář
Druh daně nebo hlášení Termín podání Termín dodání podkladů poskytovateli
Daň z příjmu fyzických a právnických osob 31. března každého roku Průběžně vždy nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastala jednotlivá účetní událost.
DPH 25. dne měsíce následujícího po skončení daňového období Do 10. dne měsíce následujícího po skončení daňového období
Daň silniční 31. ledna každého roku Do 5. ledna každého roku
Intrastat 15-17. dne každého měsíce (podle vyhlášky celní správy) Do 5. dne každého měsíce
Hlášení záloh za zaměstnance pojišťovnám 20. dne každého měsíce Do 10. dne každého měsíce
Mzdy – výpočet a vyhotovení výplatní pásky ----------------------- 10 dnů před výplatním termínem toho kterého zaměstnance

business Contact data

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Phone +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Average Rate Currency

09.12.2023
EUR 1.6327 AUD
EUR 24.354 CZK
EUR 0.85690 GBP
EUR 381.90 HUF
EUR 4.3318 PLN
EUR 11.2380 SEK
EUR 1.0777 USD
© 2010 - 2023 Jakub Piotr Sowiński