Daňová přiznání v Polsku a na Slovensku

Čeští zaměstnanci polských či slovenských firem musí podávat daňová přiznání ve státě zaměstnání. Přestože polský a slovenský daňový systém nabízí méně slev a osvobození od daně za některých okolnosti lze je využit. Oproti českému systému, zaměstnanci musí podávat daňová přiznání téměř vždy. 

Pokud bydlíte v České republice a měl jste příjmy v Polsku či na Slovensku, máte povinnost podat daňové přiznání v Česku a uvést na něm zahraniční příjmy. 

Při výpočtu daňové povinnosti, poplatník může určit neziskovou organizaci, které bude odeslán 1% ze zaplacené dani. 

Pokud máte živnost v jednom státě a současně jste zaměstnán v jiném, máte povinnost odvádět pojistné v státě zaměstnání.  

Odpočty od základu daně

Odpočty od základu daně nebo nezdanitelné časti základu daně snižují konečný příjem, který následně bude zdaněn.

1. Dary a darování krve

Od základu daně lze odečíst maximálně 6% z dosaženého příjmu. Lze odečíst dary na charitativní organizace, církevní instituce a některá školní zařízení. ODečitatelné ja také darování krve. 

2. Odpočet na vůz pro zdravotně postiženou osobu

Majitel nebo spolumajitel vozidla, pokud je zdravotně postižený, může odečíst 2280 PLN. Vozidlo nemusí být nějak přizpůsobeno.

3. Rehabilitační sleva

Osoba zdravotně postižená může odečíst od základu léky na recept jejichž hodnota přesáhla v daném měsíci 100 PLN. Odečítá se pouze částka přesahující prahovou hodnotu.

4. Odpočet za penzijní připojištění IKZE

Maximálně lze odečíst 5718 PLN. Podmínkou je uzavření smlouvy pouze s jediným penzijním fondem.

5. Termomodernizační sleva

Od základu lze odečíst výdaje na ekologičtější řešení topení samostatných domů. Odpočet nelze uplatnit na bytové jednotky.

6. Sleva na internet

Od zakładu lze odečíst do 760 PLN z vyučtování za internet v prvním a druhém roce po zřízení internetového připojení. 

7. Hypoteční sleva

Od základu daně na Slovensku lze odečíst úroky z hypotečního úvěru.  


Slevy na dani

Daňové úlevy snižují přímo výslednou daň. Aktuálně lze odečíst od daně pouze děti do 26 let, pokud studují.  

Na první a druhé dítě lze odečíst měsíčně 92,67 PLN (ročně 1112,04). Sleva na třetí dítě je 166,67 PLN a čtvrté a každé další 225 PLN. 

Na Slovensku výše slevy záleží na přijmu. 

 

Ceník služeb

Vyhotovení a odeslání polského daňového přiznání

1000,- Kč

Tlumočení dokladů

500,- Kč

Vyhotovení českého DAP s uvedením polských příjmů

1000,- Kč

 

Naše firma si vzhrazujeo právo určit organizaci, kterou podporuje při určování daru z uhrazené daně. Nesouhlasíte-li s tím, cena se zdvojnásobí. 

 


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

14.07.2024
AUD 15.763 CZK
EUR 25.340 CZK
GBP 30.156 CZK
HUF 0.06463 CZK
PLN 5.956 CZK
SEK 2.205 CZK
USD 23.267 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński