Strona główna / Wiadomości / Sprawozdania INTRASTAT w Republice Czeskiej
Sprawozdania INTRASTAT w Republice Czeskiej
piątek, 5 Czerwiec 2015

W konsekwencji utworzenia Unii Europejskiej zostały zniesione granice pomiędzy państwami członkowskimi i stworzono jednolity rynek. Fakt ten spowodował, że statystyka Unii Europejskiej została pozbawiona źródła danych o wymianie towarowej z innymi krajami Unii Europejskiej, ponieważ zaprzestano odpraw celnych. Zmiany te spowodowały utworzenie nowego, wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 1993 r. na obszarze obejmującym Jednolity Rynek Europejski obowiązuje system INTRASTAT.

Sprawozdania INTRASTAT w Republice Czeskiej

W myśl przepisów prawa celnego UE osobą zobowiązaną (podmiotem sprawozdawczym) do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek rozpoczęcia składania deklaracji ciąży na wszystkich podmiotach zarejestrowanych w Czechach do podatku VAT, które w ciągu dwunastu (lub mniej) miesięcy dokonywały wymiany towarowej z płatnikami VAT z innych krajów wspólnoty o łącznej wartości przekraczającej 8 milionów koron. Limit ten liczy się osobno dla nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych. Do limitu nie wliczają się dostawy dokonywane przez pośrednika w ramach uproszczonych transakcji trójstronnych oraz sytuacji, w których towar wyłącznie przejeżdża (tranzyt) przez Republikę Czeską. Takie podmioty są zwolnione ze składania deklaracji. Ponadto jeśli podmiot dokonuje różnych transakcji (wliczanych i nie wliczanych do limitu), w zgłoszeniu Intrastat należy wykazać tylko te transakcje, które ze względu na wspomniany tranzyt ze zgłoszeń nie są wyłączone.

Podmiot zobowiązany musi dokonać stosownych formalności zgłoszeniowych celem rejestracji w Czeskim Urzędzie Celnym zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Czeskie Służby Celnej. Brak zgłoszenia do rejestracji INTRASTAT i nie składania co miesięcznych deklaracji może być powodem nałożenia dotkliwych kar finansowych.

Ponieważ z ewidencji faktur nie wynika informacja o zwolnieniach lub przekroczeniu limitu dla podmiotów sprawozdawczych, prosimy o dokładną kontrolę przeprowadzanych transakcji i powiadomienie właściwego pracownika biura o konieczności dokonania zgłoszenia.


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

15.07.2024
AUD 2.6434 PLN
CZK 0.1675 PLN
EUR 4.2499 PLN
GBP 5.0603 PLN
HUF 0.010861 PLN
SEK 0.3693 PLN
USD 3.8960 PLN
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński