Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudnione lub mające inne dochody w conajmniej dwóch krajach Unii Europejskiej zobowiązane są do opłacania zaliczek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tylko w jednym kraju. Ustalenie jurysdykcji ustawodawstwa właściwego europejskiego państwa członkowskiego odbywa się w postępowaniu administracyjnym o wydanie zaświadczenia A1 między organami administracji ubezpieczeń społecznych państw członkowskich. Obowiązek wszczęcia postępowania spoczywa jednak na ubezpieczonym lub pracodawcy.

Nasza firma oferuje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia jurysdykcji przepisów prawa państwa członkowskiego, a następnie, zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, rozliczanie składek ubezpieczeniowych lub naliczanie obowiązku składkowego pracodawców spoza własnego państwa.

Podobne obowiązki dotyczą wspólników spółki jawnej oraz wspólników stowarzyszeń osób fizycznych zgodnie z prawem cywilnym.

Należy również przypomnieć, że opłacanie składek w dwóch różnych krajach UE jest naruszeniem prawa.

 Nasze biuro posiada również doświadczenia w zakresie obsługi transgranicznych pracowników lub pracowników i pracodawców z różnych krajów EU. Z przyczyn geograficznych skupiamy się przede wszystkim na obsłudze polsko-czesko-słowackiej. 

 

Koszty związane z obsługą rozliczeń przedsiębiorców
Przygotowanie wniosku o zaświadczenie A1
500 CZK (lub 20 EUR)
Zgłoszenie działalności w instytucji ubezpieczenia w drugim kraju

1500 CZK (lub 59 EUR)

Tłumaczenia dokumentów
550 CZK (lub 22 EUR)
Rozliczenie ubezpieczenia
400 CZK (lub 16 EUR)

 

Koszty związane z obsługą pracodawców i zagranicznych pracowników
Zgłoszenie pracodawcy w instytucji ubezpieczenia w drugim kraju

1500 CZK (lub 59 EUR)

Zgłoszenie pracodawcy w urzędzie skarbowym

1500 CZK (lub 59 EUR)

Tłumaczenia dokumentów
550 CZK (lub 22 EUR)
Rozliczenie pracownika
400 CZK (lub 16 EUR)
Wysłanie rozliczeń przygotowanych przez pracodawcę 200 CZK (lub 8 EUR)

 

 

Niektóre sytuacje związane z posiadaniem dochodów w dwóch różnych krajach i wynikające z tego tytułu konsekwencje podatkowe zostały opisane w poniższych artykułach:

Prowadzenie działalności w dwóch różnych krajach

Ubezpieczenie osób równocześnie zatrudnionych i prowadzących działalność


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

14.07.2024
AUD 2.6498 PLN
CZK 0.1679 PLN
EUR 4.2567 PLN
GBP 5.0621 PLN
HUF 0.010834 PLN
SEK 0.3712 PLN
USD 3.9099 PLN
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński