Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudnione lub mające inne dochody w conajmniej dwóch krajach Unii Europejskiej zobowiązane są do opłacania zaliczek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tylko w jednym kraju. Ustalenie jurysdykcji ustawodawstwa właściwego europejskiego państwa członkowskiego odbywa się w postępowaniu administracyjnym o wydanie zaświadczenia A1 między organami administracji ubezpieczeń społecznych państw członkowskich. Obowiązek wszczęcia postępowania spoczywa jednak na ubezpieczonym lub pracodawcy.

Nasza firma oferuje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia jurysdykcji przepisów prawa państwa członkowskiego, a następnie, zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, rozliczanie składek ubezpieczeniowych lub naliczanie obowiązku składkowego pracodawców spoza własnego państwa.

Podobne obowiązki dotyczą wspólników spółki jawnej oraz wspólników stowarzyszeń osób fizycznych zgodnie z prawem cywilnym.

Należy również przypomnieć, że opłacanie składek w dwóch różnych krajach UE jest naruszeniem prawa.

 Nasze biuro posiada również doświadczenia w zakresie obsługi transgranicznych pracowników lub pracowników i pracodawców z różnych krajów EU. Z przyczyn geograficznych skupiamy się przede wszystkim na obsłudze polsko-czesko-słowackiej. 

 

Koszty związane z obsługą rozliczeń przedsiębiorców
Przygotowanie wniosku o zaświadczenie A1
500 CZK (lub 20 EUR)
Zgłoszenie działalności w instytucji ubezpieczenia w drugim kraju

1500 CZK (lub 60 EUR)

Tłumaczenia dokumentów
550 CZK (lub 22 EUR)
Rozliczenie ubezpieczenia
400 CZK (lub 16 EUR)

 

Koszty związane z obsługą pracodawców i zagranicznych pracowników
Zgłoszenie pracodawcy w instytucji ubezpieczenia w drugim kraju

1500 CZK (lub 60 EUR)

Zgłoszenie pracodawcy w urzędzie skarbowym

1500 CZK (lub 60 EUR)

Tłumaczenia dokumentów
550 CZK (lub 22 EUR)
Rozliczenie pracownika
400 CZK (lub 16 EUR)
Wysłanie rozliczeń przygotowanych przez pracodawcę 200 CZK (lub 8 EUR)

 

 

Niektóre sytuacje związane z posiadaniem dochodów w dwóch różnych krajach i wynikające z tego tytułu konsekwencje podatkowe zostały opisane w poniższych artykułach:

Prowadzenie działalności w dwóch różnych krajach

Ubezpieczenie osób równocześnie zatrudnionych i prowadzących działalność


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

30.01.2023
PLN AUD 3.0616 PLN
PLN CZK 0.1980 PLN
PLN EUR 4.7160 PLN
PLN GBP 5.3609 PLN
PLN HUF 0.012031 PLN
PLN SEK 0.4196 PLN
PLN USD 4.3258 PLN
© 2010 - 2023 Jakub Piotr Sowiński