Strona główna / Wiadomości / Ubezpieczenie osób równocześnie zatrudnionych i prowadzących działalność
Ubezpieczenie osób równocześnie zatrudnionych i prowadzących działalność
niedziela, 13 Luty 2011

Osoby równocześnie zatrudnione w Polsce i prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Czechach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 883/2004 podlegają ustawodawstwu polskiemu.

Ubezpieczenie osób równocześnie zatrudnionych i prowadzących działalność

Enigmatyczne dotąd wyrażenie znane wszystkim, którzy składali wniosek o ustalenie ustawodawstwa właściwego (E101, A1) dla potrzeb naszych klientów zostało rozstrzygnięte przez NFZ oraz ZUS.

Obie instytucje jednoznacznie wskazały, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 883/2004 osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach i równocześnie zatrudniona w Polsce nabywa praw i obowiązków podobnie jak osoba równocześnie zatrudniona i prowadząca działalność gospodarczą w Polsce.

Innymi słowy zgodnie z ustawą z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. rok 2009 Nr 205, poz.1585) osoba prowadząca działalność gospodarczą i "równocześnie zatrudniona jako pracownik, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie /.../ podlega obowiązkowo ubezpieczeniu /.../ z tytułu stosunku pracy. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osoba taka podlega ubezpieczeniom /.../ jedynie dobrowolnie. Natomiast /.../ z tytułu prowadzonej działalności /.../ obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. (Dz.U. rok 2008, Nr 164, poz. 1027".

[NFZ/CF/DWM/2010/075/1971/W/25639/IWG]
[470000/401/2/2011/DU]

Konsekwencją tej interpretacji jest obowiązek zgłoszenia przedsiębiorcy jako płatnika składek. Datą rejestracji jest data potwierdzenia ustawodawstwa właściwego na formularzu A1/E101. Oddziałem właściwym dla osób posiadających firmę za granicą jest I Oddział ZUS, 00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8.

Aktualną wysokość składek ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce (www.zus.pl).

Pełny tekst odpowiedzi dostępny jest tutaj.

Analogiczna sytuacja dotyczy osób, które w Czechach zostały zatrudnione, a w Polsce prowadzą równocześnie działalność gospodarczą. Stosownie do przytoczonej dyrektywy, na potrzeby ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, tacy przedsiębiorcy będą traktowani przez instytucje ubezpieczeniowe jak czescy przedsiębiorcy. Wysokość składki ubezpieczenia ustalana jest na podstawie osiąganego dochodu i wynosi 14,6% dla składki emerytalnej i 6,75% zdrowotnej.


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

26.09.2022
PLN AUD 3.2028 PLN
PLN CZK 0.1932 PLN
PLN EUR 4.7566 PLN
PLN GBP 5.2822 PLN
PLN HUF 0.0117 PLN
PLN SEK 0.4359 PLN
PLN USD 4.9113 PLN
© 2010 - 2022 Jakub Piotr Sowiński