Strona główna / Wiadomości / Ubezpieczenie osób równocześnie zatrudnionych i prowadzących działalność
Ubezpieczenie osób równocześnie zatrudnionych i prowadzących działalność
niedziela, 13 Luty 2011

Osoby równocześnie zatrudnione w Polsce i prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Czechach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 883/2004 podlegają ustawodawstwu polskiemu.

Ubezpieczenie osób równocześnie zatrudnionych i prowadzących działalność

Enigmatyczne dotąd wyrażenie znane wszystkim, którzy składali wniosek o ustalenie ustawodawstwa właściwego (E101, A1) dla potrzeb naszych klientów zostało rozstrzygnięte przez NFZ oraz ZUS.

Obie instytucje jednoznacznie wskazały, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 883/2004 osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach i równocześnie zatrudniona w Polsce nabywa praw i obowiązków podobnie jak osoba równocześnie zatrudniona i prowadząca działalność gospodarczą w Polsce.

Innymi słowy zgodnie z ustawą z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. rok 2009 Nr 205, poz.1585) osoba prowadząca działalność gospodarczą i "równocześnie zatrudniona jako pracownik, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie /.../ podlega obowiązkowo ubezpieczeniu /.../ z tytułu stosunku pracy. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osoba taka podlega ubezpieczeniom /.../ jedynie dobrowolnie. Natomiast /.../ z tytułu prowadzonej działalności /.../ obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. (Dz.U. rok 2008, Nr 164, poz. 1027".

[NFZ/CF/DWM/2010/075/1971/W/25639/IWG]
[470000/401/2/2011/DU]

Konsekwencją tej interpretacji jest obowiązek zgłoszenia przedsiębiorcy jako płatnika składek. Datą rejestracji jest data potwierdzenia ustawodawstwa właściwego na formularzu A1/E101. Oddziałem właściwym dla osób posiadających firmę za granicą jest I Oddział ZUS, 00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8.

Aktualną wysokość składek ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce (www.zus.pl).

Pełny tekst odpowiedzi dostępny jest tutaj.

Analogiczna sytuacja dotyczy osób, które w Czechach zostały zatrudnione, a w Polsce prowadzą równocześnie działalność gospodarczą. Stosownie do przytoczonej dyrektywy, na potrzeby ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, tacy przedsiębiorcy będą traktowani przez instytucje ubezpieczeniowe jak czescy przedsiębiorcy. Wysokość składki ubezpieczenia ustalana jest na podstawie osiąganego dochodu i wynosi 14,6% dla składki emerytalnej i 6,75% zdrowotnej.


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

15.07.2024
AUD 2.6434 PLN
CZK 0.1675 PLN
EUR 4.2499 PLN
GBP 5.0603 PLN
HUF 0.010861 PLN
SEK 0.3693 PLN
USD 3.8960 PLN
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński