Strona główna / Wiadomości / Czeski numer ewidencji ludności
Czeski numer ewidencji ludności
wtorek, 2 Marzec 2021

Dla celów ewidencjonowania ludności niemal każdy kraj przydziela mieszkańcom, zarówno własnym obywatelom jak i cudzoziemcom numer identyfikacyjny ułatwiający grupowanie i wyszukiwanie niezbędnych danych w bazach administracji publicznej. Najbardziej podstawowym identyfikatorem w Polsce jest PESEL. Jego czeskim odpowiednikiem jest rodné číslo. Czeskim obywatelom oraz osobom zameldowanym na pobyt tymczasowy lub stały, numer ten przedzielany jest z urzędu. Niestety przedsiębiorcy zagraniczni oraz wspólnicy spółek są zobowiązani do złożenia wniosku o ten numer samodzielnie. 

Czeski numer ewidencji ludności

Powyższy obowiązek wynika z bezpośredniego zastosowania ustawy nr 133/2000 o ewidencji ludności w nawiązaniu do ustaw 582/1991 o organizacji zabezpieczenia socjalnego i 592/1922 o ubezpieczeniu zdrowotnym, a także z kodeksu skarbowego 280/2009. Z brzmienia przepisów wynika, że ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia czeskiego „peselu” wybranej kasie chorych oraz powiatowemu oddziałowi Administracji ubezpieczenia społecznego właściwemgo dla siedziby firmy. Tzw. „numer ubezpieczonego” przydzielany przez każdą z tych instytucji ma charakter wyłącznie tymczasowy.

Przydzielenie numeru ewidencji ludności z reguły trwa około 30 dni i jest bezpłatne. Jedynym koniecznym warunkiem jest dołączenie do wniosku aktualnego Skróconego odpisu aktu urodzenia wraz tłumaczeniem urzedowym na język czeski. Odpisy wydaje urząd gminy, i można wnioskować o niego poprzez ePUAP. Odpis skrócony w formie elektronicznej jest podpisany zgodnie ze standardem eIDAS i również może zostać wykorzystany do celów wniosku. Do wniosku dołącza się kopię dowodu osobistego lub paszportu.

Republika Czeska niestety nie jest sygnatariuszem Wiedeńskim konwencji nr 16 nie ma obowizku uznawać wielojęzycznego odpisu określonego w tej konwencji.

W celu ułatwienia spełnienia wyżej wymienionego obowiązku, przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku poprzez pełnomocnika. W tym celu należy w obecności notariusza upoważnić podmiot lub osobę, która zloży wniosek o nadanie numeru. Nadany numer ewidencji ludności jest odsyłany na adres domowy wnioskującego.

 

Odesłanie podpisanego i uwierzytelnionego przez notariusza formularza, wraz z odpisem aktu urodzenia na adres naszego biura jest równoznaczne z zamówieniem usługi pośredniczenia w uzyskaniu wspomnianego numeru.

Adres:

Prospectum s.r.o.

Podebradova 869

547 01 Nachod

Czechy

 

Koszt usługi - 1200 CZK

Cena obejmuje koszty reprezentowania przed urzędem oraz tłumaczenia dokumentów. 


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

15.07.2024
AUD 2.6434 PLN
CZK 0.1675 PLN
EUR 4.2499 PLN
GBP 5.0603 PLN
HUF 0.010861 PLN
SEK 0.3693 PLN
USD 3.8960 PLN
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński