Strona główna / Wiadomości / TERMIN ZAPŁATY FAKTURY NIE JEST OZDOBĄ DOKUMENTÓW
TERMIN ZAPŁATY FAKTURY NIE JEST OZDOBĄ DOKUMENTÓW
czwartek, 21 Listopad 2019

Szanowni Klienci,

z każdym miesiącem wzrasta ilość nieuregulowanych faktur lub nieterminowość w ich regulowaniu. Termin zapłaty faktury zamieszczony na dokumencie nie jest tam tylko dla ozdoby. Faktury, które Państwo otrzymują, dotyczą głównie usług, które zostały już wykonane w poprzednim miesiącu (ewentualnie miesiącach). Każda usługa jest wyceniona na podstawie obowiązującego cennika (cennik dostępny w Panelu Klienta w dziale z regulaminem) i informacja o koszcie jest zamieszczana w Panelu Klienta w dziale OPŁATY. Każdy ma możliwość na bieżąco kontrolować naliczane opłaty, a w przypadku błędnych lub niejsanych naliczeń niezwłocznie nas o tym informować. Niestety w większości przypadków wszelkiego rodzaju reklamacje otrzymujemy w momencie, kiedy już niejednokrotnie wezwaliśmy do uregulowania zobowiązania. Należy pamiętać, iż każdy ma obowiązek uregulowania faktury w terminie na niej wyznaczonym, a złożenie reklamacji nie upoważnia do zwolnienia z opłaty.

Należytym wykonaniem umowy jest wywiązanie się ze zobowiązań, czyli m.in. zaspokojenie wierzytelności w stosunku do firmy, która wykonała usługę. Brak uiszczenia zapłaty w terminie jest więc nienależytym wykonaniem i narusza tym samym przepisy Kodeksu cywilnego, łamie umowę i uniemożliwia wypłacenie wynagrodzenia osobom, które wykonały wyfakturowaną pracę.


TERMIN ZAPŁATY FAKTURY NIE JEST OZDOBĄ DOKUMENTÓW

Zgodnie z podpisywaną umową i regulaminem usług mamy prawo do wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług w trybie natychmiastowym. Ponadto w przypadku nieuregulowania zobowiązań wystawiają się Państwo ryzyku anulowania rejestracji do podatku VAT, kar za nieterminowe złożenie deklaracji VAT i pozostałych obowiązkowych deklaracji, które w chwili obecnej mogą zostać wymierzone w wysokości od 1000 CZK do 50 000 CZK.

Zadłużenie osób, które nie reagują na wezwania do zapłaty zobowiązań, przekazujemy do windykacji, a koszta z nią związane są doliczane do zaległych zobowiązań (niejednokrotnie koszt windykacji jest wyższy od kwoty zobowiązania z faktury). Ponadto w przypadku nieuregulowania dwóch faktur w określonym terminie i braku odzewu na wezwania do zapłaty, wypowiadamy umowę o świadczeniu usług w trybie natychmiastowym, a za każdy dzień nielegalnego używania adresu pod siedzibę firmy naliczamy opłatę karną umowną w wysokości 100 CZK.

Osobom, które starają się regulować swoje zobowiązania w terminie dziękujemy !


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

14.07.2024
AUD 2.6498 PLN
CZK 0.1679 PLN
EUR 4.2567 PLN
GBP 5.0621 PLN
HUF 0.010834 PLN
SEK 0.3712 PLN
USD 3.9099 PLN
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński