Strona główna / Wiadomości / TERMIN ZAPŁATY FAKTURY NIE JEST OZDOBĄ DOKUMENTÓW
TERMIN ZAPŁATY FAKTURY NIE JEST OZDOBĄ DOKUMENTÓW
czwartek, 21 Listopad 2019

Szanowni Klienci,

z każdym miesiącem wzrasta ilość nieuregulowanych faktur lub nieterminowość w ich regulowaniu. Termin zapłaty faktury zamieszczony na dokumencie nie jest tam tylko dla ozdoby. Faktury, które Państwo otrzymują, dotyczą głównie usług, które zostały już wykonane w poprzednim miesiącu (ewentualnie miesiącach). Każda usługa jest wyceniona na podstawie obowiązującego cennika (cennik dostępny w Panelu Klienta w dziale z regulaminem) i informacja o koszcie jest zamieszczana w Panelu Klienta w dziale OPŁATY. Każdy ma możliwość na bieżąco kontrolować naliczane opłaty, a w przypadku błędnych lub niejsanych naliczeń niezwłocznie nas o tym informować. Niestety w większości przypadków wszelkiego rodzaju reklamacje otrzymujemy w momencie, kiedy już niejednokrotnie wezwaliśmy do uregulowania zobowiązania. Należy pamiętać, iż każdy ma obowiązek uregulowania faktury w terminie na niej wyznaczonym, a złożenie reklamacji nie upoważnia do zwolnienia z opłaty.

Należytym wykonaniem umowy jest wywiązanie się ze zobowiązań, czyli m.in. zaspokojenie wierzytelności w stosunku do firmy, która wykonała usługę. Brak uiszczenia zapłaty w terminie jest więc nienależytym wykonaniem i narusza tym samym przepisy Kodeksu cywilnego, łamie umowę i uniemożliwia wypłacenie wynagrodzenia osobom, które wykonały wyfakturowaną pracę.


TERMIN ZAPŁATY FAKTURY NIE JEST OZDOBĄ DOKUMENTÓW

Zgodnie z podpisywaną umową i regulaminem usług mamy prawo do wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług w trybie natychmiastowym. Ponadto w przypadku nieuregulowania zobowiązań wystawiają się Państwo ryzyku anulowania rejestracji do podatku VAT, kar za nieterminowe złożenie deklaracji VAT i pozostałych obowiązkowych deklaracji, które w chwili obecnej mogą zostać wymierzone w wysokości od 1000 CZK do 50 000 CZK.

Zadłużenie osób, które nie reagują na wezwania do zapłaty zobowiązań, przekazujemy do windykacji, a koszta z nią związane są doliczane do zaległych zobowiązań (niejednokrotnie koszt windykacji jest wyższy od kwoty zobowiązania z faktury). Ponadto w przypadku nieuregulowania dwóch faktur w określonym terminie i braku odzewu na wezwania do zapłaty, wypowiadamy umowę o świadczeniu usług w trybie natychmiastowym, a za każdy dzień nielegalnego używania adresu pod siedzibę firmy naliczamy opłatę karną umowną w wysokości 100 CZK.

Osobom, które starają się regulować swoje zobowiązania w terminie dziękujemy !


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

30.01.2023
PLN AUD 3.0616 PLN
PLN CZK 0.1980 PLN
PLN EUR 4.7160 PLN
PLN GBP 5.3609 PLN
PLN HUF 0.012031 PLN
PLN SEK 0.4196 PLN
PLN USD 4.3258 PLN
© 2010 - 2023 Jakub Piotr Sowiński