Strona główna / Wiadomości / Czeski numer ewidencji ludności
Czeski numer ewidencji ludności
środa, 11 Lipiec 2012

Dla celów ewidencjonowania ludności niemal każdy kraj przydziela mieszkańcom, zarówno własnym obywatelom jak i cudzoziemcom numery identyfikacyjne ułatwiające grupowanie i wyszukiwanie niezbędnych danych w bazach administracji publicznej. Najbardziej podstawowym identyfikatorem w Polsce jest PESEL. Jego czeskim odpowiednikiem jest rodné číslo.

Czeski numer ewidencji ludności

Rodné číslo automatycznie jest przydzielane noworodkom urodzonym na terenie Republiki Czeskiej, a także obcokrajowcom, którzy w Republice Czeskiej meldują się na pobyt tymczasowy lub stały.

Oprócz wcześniej wymienionych grup, którym numer ten jest przydzielany automatycznie istnieje jeszcze jedna grupa, która jest zobowiązana do posiadania tego numeru, ale z przyczyn technicznych (brak niezbędnych danych o osobie), osoby do niej należące muszą złożyć wniosek o ten numer. Do tej grupy należą przedsiębiorcy (wraz z współpracującymi członkami rodziny), menadżerowie spółek i pracownicy dojeżdżający z zagranicy, którzy nie posiadają zameldowania w Republice Czeskiej ale są zgłoszeni do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego.

Powyższy obowiązek wynika z bezpośredniego zastosowania ustawy nr 133/2000 o ewidencji ludności w nawiązaniu do ustaw 582/1991 o organizacji zabezpieczenia socjalnego i 592/1922 o ubezpieczeniu zdrowotnym. Z brzmienia przepisów wynika, że ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia czeskiego „peselu” wybranej kasie chorych oraz powiatowemu oddziałowi Administracji ubezpieczenia społecznego właściwemu dla siedziby firmy. Tzw. „numer ubezpieczonego” przydzielany przez każdą z tych instytucji ma charakter wyłącznie tymczasowy.

Przydzielenie numeru ewidencji ludności z reguły trwa około 30 dni i jest bezpłatne. Jedynym koniecznym warunkiem jest dołączenie do wniosku Wielojęzycznego Odpisu Aktu Urodzenia lub Skróconego odpisu aktu urodzenia, który wydaje urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia. Republika Czeska chociaż nie jest sygnatariuszem Wiedeńskim konwencji nr 16, to z reguły uznaje ów akt bez konieczności tłumaczenia na język czeski.

Niestety, wniosek o przydzielenie numeru ewidencji należy podpisać osobiście w obecności urzędnika dokonującego legalizacji (uwierzytelnienia) podpisu. Można to zrobić w urzędzie dowolnego czeskiego miasta, w urzędzie wojewódzkim (krajský úřad), wobec notariusza lub w ambasadzie Republiki Czeskiej (np. w Warszawie, ul. Koszykowa 18). Nadany numer ewidencji ludności można albo odebrać osobiście w Ministerstwie lub odsyłany jest na adres zwrotny wnioskującego.


Źródło (i formularz wniosku): MVCR.cz


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

15.06.2024
AUD 2.6954 PLN
CZK 0.1762 PLN
EUR 4.3581 PLN
GBP 5.1857 PLN
HUF 0.010959 PLN
SEK 0.3871 PLN
USD 4.0760 PLN
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński