Strona główna / Wiadomości / Przelewy krajowe czeskie
Przelewy krajowe czeskie
środa, 21 Sierpień 2013

Podawanie tytułu płatności wyrażonego cyfrowym identyfikatorem VARIABLE SYMBOL (w skrócie VS) jest obowiązkowe za każdym razem kiedy taki wymóg stawia wierzyciel (np. kontrahent), a szczególnie urzędy administracji publicznej przy opłacaniu podatków i zaliczek na ubezpieczenie.

Przelewy krajowe czeskie

Błędne wypełnienie pola VARIABLE SYMBOL lub pozostawienie go pustym, może spowodować nie uznanie płatności, błędne jej zaksięgowanie, a w konsekwencji naliczanie odsetek czy innych opłat, zarówno karno-skarbowych jak i odsetek z tytułu wierzytelności handlowych (u kontrahentów).

Przypominamy, że również w przypadku regulowania zobowiązań wobec naszego biura należy podawać variable symbol za każdym razem, kiedy płatność wysyłana jest w ramach krajowego czeskiego systemu międzybankowego. Numer VS jest zgodny z numerem faktury.

Pola tekstowe w poleceniach przelewu, takie jak ADRES, AVIZO, ZPRÁVA PRO PŘÍIJEMCE, MESSSAGE FOR RECEIVER i im podobne, nie są odczytywane przez systemy automatycznego księgowania wpłat żadnego z urzędów oraz wielu podmiotów gospodarczych. Można więc przyjąć, że zasadniczo nie mają znaczenia, ale wpisywanie niektórych z nich (zwłaszcza nazwy odbiorcy i awiza), może ułatwić odczytywanie płatności z wyciągów bankowych.

W przypadku płatności wysyłanych z banków zagranicznych do czeskich (np. z Polski) istnieje możliwość zaksięgowania płatności z polem VARIABLE SYMBOL. W tym celu należy w tytule płatności (często określanym jako Payment reference, Remittance information, Remittance data) wpisać "/VS/nnnnnnnnnn" (czyli VS w ukośniku i dziesięć cyfr, bez żadnych odstępów). Wpisanie tytułu przelewu w ten sposób, ułatwi czeskiemu odbiorcy automatyczną identyfikację płatności przychodzącej z zagranicy. Numer konta w formacie IBAN można wygenerować z czeskiego numeru konta korzystając z oficjalnego narzędzia czeskiego banku narodowego:  IBAN kalkulator.

Wypełniając polecenia przelewu warto zwrócić uwagę na drugą, istotną różnicę między polskim a czeskim systemem bankowym. W przeciwieństwie do polskiego systemu, który nawet w obrocie krajowym zasadniczo stosuje numer konta w formacie IBAN, czeski system bankowy ciągle opiera się na krajowym formacie numerów rachunków bankowych.

Zgodnie z krajowym formatem numerów, numer rachunku bankowego w czeskim banku składa się z trzech części - prefixu, numeru konta i kodu banku, każdy o ściśle określonej długości, zawiera się w następującym wzorze 123456-1234567890/1234.

Prefix rachunku składa się z maksymalnie 6 cyfr, przy czym wiele banków nie stosuje go wcale lub używa mniejszej ilości cyfr. Jeżeli numer rachunku kontrahenta nie zawiera prefixu lub prefix jest krótszy, brakujące cyfry - zależnie od bankowości elektronicznej uzupełnia się zerami z lewej lub pozostawia pole puste (np. 000123-1234567890/1234). Na papierowych poleceniach przelewu oraz drukach pocztowych zawsze uzupełnia się zera lub wstawia w puste pole znak =.

Numer właściwy rachunku (środkowa część) składa się z maksymalnie dziesięciu cyfr. Podobnie jak w prefixie mogą występować krótsze warianty (np. w Banku Pocztowym lub na u kont administracji publicznej), w których brakujące miejsca uzupełniamy zerami z lewej lub pozostawiamy puste (np. 123-0000123456/1234).

Kod banku (za ukośnikiem) zawsze składa się z czterech cyfr i podobnie jak numer właściwy jest polem zawsze obowiązkowym.

Zalecamy szczególną kontrolę poleceń przelewu.


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

15.07.2024
AUD 2.6434 PLN
CZK 0.1675 PLN
EUR 4.2499 PLN
GBP 5.0603 PLN
HUF 0.010861 PLN
SEK 0.3693 PLN
USD 3.8960 PLN
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński