Strona główna / Wiadomości / Zmiany w przepisach od 2015 roku
Zmiany w przepisach od 2015 roku
czwartek, 1 Styczeń 2015

Początek roku nierozerwalnie związany jest z nowymi przepisami. Niektóre z nich zostały ostatecznzie uchwalone i podpisane przez prezydenta kilka dni przed końcem roku.

Zmiany w przepisach od 2015 roku

VAT

Od początku 2015 roku wchodzi w życie nowa stawka podatku od wartości dodanej (VAT/DPH) w wysokości 10%. W tej stawce będą sprzedawać się leki, pokarm zastępczy dla dzieci i niemowląt, książki oraz leki dla zwierząt.

Od kwietnia 2015 zasada reverse charge w transakcjach krajowych zostanie rozszerzona o handel następującymi towarami, których wartość w danej transakcji przekracza łącznie 100.000 koron (netto):

- produkty i surowce rolne o kodzie nomenklatury celnej zaczynającym się od 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00, 1212 91, wyjątkiem buraków cukrowych, gdzie obowiązek reverse charge wejdzie w życie dopiero od 1.9.2015.

- metale wymienione w rozdziale 71 oraz klasie XV nomenklatury celnej

- telefony komórkowe z kodami nomenklatury celnej 8517 12 22 oraz 8517 18 00

- zintegrowane obwody scalone i procesory o kodzie 8542 31,

- urządzenia do automatycznego opracowania danych z kodem 8471 30 00 (np. notebooki, tablety),

- konsole do gier wideo o kodzie nomenklatury celnej 9504.

Kody nomenklatury celnej, wspólne dla całej UE, można sprawdzić na stronach Służby celnej tutaj.

PIT

W 2015 roku wzrośnie wysokość ulgi podatkowej na dzieci. W przypadku rodzin z dwójką dzieci ulga wzrośnie o 200 koron na każdy miesiąc. U rodziców wychowujących trójkę lub więcej, ulga wzrośnie 300 koron miesięcznie.

Również od tego roku pojawi się nowa ulga na koszty związane z zapisaniem i uczęszczaniem dziecka do żłobków, przedszkoli i innych form opieki nad dziećmi, tj. punkty przedszkolne, prywatne ośrodki itp.

Przypominamy, że ulgi odlicza się bezpośrednio od należnego podatku, a nie od podstawy.

W związku z nowym kodeksem cywilnym, pojęcie osoby współpracującej z przedsiębiorcą obejmuje już nie tylko osoby współpracujące, mieszkające w jednym gospodarstwie domowym, ale także innych członków rodziny, którzy biorą udział w aktywności gospodarczej rodzinnego przedsiębiorstwa.

Inna istotna zmiana dotyczy ryczałtu kosztów podatkowych u przedsiębiorców korzystających z tej formy rozliczania dochodu. Od nowego roku wprowadza się limit w wysokości 1.200.000 u przedsiębiorców korzystających z 60% odpisu.

CIT

Najistotniejsza zmiana związana jest z nowym kodeksem spółek. Od 2014 zarówno nowo powstałe spółki jak i już istniejące nie mają obowiązku tworzenia funduszu rezerw, a jeśli taki fundusz został utworzony, można go rozwiązać i wypłacić z niego dywidendę. Dywidenda podlega standardowemu opodatkowaniu.

Druga istotna zmiana dotyczy korekty dochodu na skutek nieuregulowania zobowiązań spółki. Przeterminowane zobowiązania spółek, których termin płatności przekroczył okres 30 miesięcy zwiększają podstawę opodatkowania spółki.

Prawo pracy

Również w tej materii doszło do wyraźnej zmiany. Od nowego roku najniższa kara za zatrudnienie pracownika na czarno lub też za zatrudnienie pracownika wg innego typu umowy niż przewidziany w prawie wynosi 50 tys. koron (np. krypto-zatrudnienie podwykonawcy).

Zmianie ulega również taryfikator najniższego wynagrodzenia. U poszczególnych grup zawodowych minimalne miesięczne wynagrodzenie wzrośnie średnio o 700 koron.fotografia: Pixabay - autor: "jarmoluk"


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

15.07.2024
AUD 2.6434 PLN
CZK 0.1675 PLN
EUR 4.2499 PLN
GBP 5.0603 PLN
HUF 0.010861 PLN
SEK 0.3693 PLN
USD 3.8960 PLN
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński