Jednoosobowa działalność

Jednoosobowa działalność gospodarcza to aktywność prowadzona pod własnym imieniem w celu osiągnięcia zysków. Osoba chcąca prowadzić działalność musi uzyskać uprawnienie wydane przez odpowiedni urząd i wpis do rejestru działalności gospodarczej.

Czeską specyfiką działalności jest aktywność wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Wszelkie dodatki do tej nazwy mają charakter nieformalny (choć mogą znaleźć się na pieczątkach, których na ogół się nie używa). Inną ciekawostką jest możliwość zapisania osoby fizycznej do rejestru handlowego (odpowiednik polskiego rejestru spółek) z zastrzeżeniem wybranej nazwy handlowej. Taki zapis powoduje jednak powstanie jednostki księgowej zgodnie z ustawą o księgowości i wprowadza nakaz prowadzenia pełnej księgowości.

Rodzaje działalności zasadniczo można podzielić na trzy kategorie - nieregulowane, regulowane (rzemieślnicze oraz wolne zawody) i koncesjonowane.

Z punktu widzenia księgowości, administracji i obsługi firmy, ta forma działalności jest najtańsza, a rachunkowość jest na tyle prosta, że wystarczy przeczytać kilkustronicowy biuletyn, aby się w niej połapać (oczywiście o ile zna się język). Ponadto u tego typu działalności istnieją uproszczone, ryczałtowe formy rozliczania dochodu, wydatków lub podatku. Jednoosobowa działalność wymaga też najmniej czasu na czynności administracyjne.

Już przy powierzchownym porównaniu kosztów działalności widać wyraźne różnice miedzy polskim, a czeskim systemem podatkowym i ubezpieczeń. Pierwszą widoczną różnicą są dużę kwoty ulg podatkowych. Drugą jest sposób wyliczania składek do powszechnego systemu ubezpieczeń i uzależnienie ich od rzeczywistego dochodu z działalności.

Najwięcej kontrowersji może wzbudzać wysokość składek na ubezpieczenie w przypadku osiągnięcia dużych dochodów. Jednakże w czeskim systemie ewentualne duże składki są rekompensowane przez fiskusa dużymi ulgami podatkowymi (w tym dla oszczędzających w prywatnym funduszu emerytalnym).

Republika Czeska jest ponadto interesującym miejscem do prowadzenia działalności przez studentów. Na dodatkowe ulgi mogą liczyć studenci do 25 roku życia (od podatku i składek ubezpieczenia)

Zdecydowanie wspólną cechą wszystkich krajów są ulgi na dzieci, jednakże południowi sąsiedzi oferują nie tylko duże odliczenie, ale także wypłacają ulgę na dziecko, nawet jeśli jest ona większa niż naliczony podatek (tzw. bonus podatkowy).

Wspólnicy spółek jawnych rozliczają się z dochodu jak osoby fizyczne, ale sama spółka prowadzi pełną księgowość.

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem działalności gospodarczej jednoosobowej w Republice Czeskiej,
prosimy o wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszymi pracownikami:e-mail lub telefonicznie pod nr telefonu: +420 778 006 786
Opłaty urzędowe
*
Polska
Czechy
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,- zł 0,- Kč
Rejestracja VAT 150,- zł 0,- Kč
Podpis elektroniczny powyżej 300,- zł od 390,- Kč
Zobowiązania administracyjne
Składanie deklaracji VAT miesięcznie, wyjątkowo kwartalnie miesięcznie, kwartalnie do obrotu 10 mln Kč
Składanie deklaracji PIT rocznie rocznie
Rozliczenia z ZUS miesięcznie rocznie
Zaliczki na PIT miesięcznie w zależności od kwoty podatku w roku poprzednim
Formy rozliczeń
Ryczałtowe ryczałt podatkowy w wysokości zależnej od rodzaju działalności nieewidencjonowany ryczałt kosztów 40-80% z przychodu do 2 mln koron podstawy
Uproszczona ewidencja obowiązkowo od 250 tys. EUR przychodu do 25 mln koron obrotu
Pełna księgowość przy dochodach od 1200 tys. EUR przy obrocie od 25 mln koron
Składki na ubezpieczenie, podatki, zaliczki
Podstawa wymiaru składki socjalnej 2375,40 zł 50% dochodu
od 6653,- Kč do 106444,- Kč
Ubezpieczenie społeczne 31,9% z podstawy
754,67 zł
28% z podstawy
od 1972,- Kč do 29804,- Kč
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% z podstawy; dobrowolne
58,20 zł
2,3% z podstawy; dobrowolne
od 153,- Kč
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3104,57 zł 50% dochodu
od 13306,- Kč
Ubezpieczenie zdrowotne 9% z podstawy wymiaru
279,41 zł
13,50% z podstawy wymiaru
od 1823,- Kč
Stawka PIT 18% i 32%
15% i 22%(z dochodu nad 100 tys. koron mies.)
VAT 5%, 8% i 23% 10% , 15% i 21%
Ulgi, zniżki, bonusy
Kwota wolna od podatku 3.091,- zł brak
Niepracujący współmałżonek 3.091,- zł od dochodu brak
Darowizny do 6% oraz 1% na O.P.P. do 10%, min. 1000,- Kč
Ulga na prywatne fundusze emetyralne brak do 24.000,- Kč
Ulga na szkolenia, egzaminy brak 13.000,- Kč
Ulga podatkowa na podatnika brak 24.840,- Kč
Ulga podatkowa na małżonka bez dochodu brak 24.840,- Kč
Ulga na dziecko 1112,04 zł 13.404,- Kč
Ulga studencka na podatnika do 25 roku życia brak 4.020,- Kč

Podane powyżej ulgi odlicza się bezpośrednio od należnego podatku, nie od podstawy opodatkowania.

W zakresie obsługi firmy oferujemy konkurencyjne ceny za adres biura wirtualnego (600 Kč ~ 100 zł), obsługę firmowej korespondencji i rachunkowości (od 10 Kč ~ 1,5 zł za dokument - fakturę, paragon).

Cennik usług
Otwarcie 1-os.działalności niekoncesjonowanej -

10.000,- CZK

~1.600,- PLN

Wpis do rejestru sądowego (opcjonalnie) - 1.200,- PLN
Tłumaczenia w urzędzie oraz banku, otwarcie rachunku - w cenie
Uzyskanie certyfikatu podpisu cyfrowego wraz z nośnikiem (opcjonalnie) szt. 100,- PLN
Wynajem adresu pod siedzibę mies. od 100,- PLN
Obsługa firmy, korespondencji mies. ceny umowne
Rachunkowość uproszczona mies. od 60,- PLN
Deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe mies. od 60,- PLN
Koszty urzędowe
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej / rejestru - w cenie
Pełnomocnictwa notarialne do reprezentacji w urzędach - w cenie

Podane ceny są końcowe, uwzględniają podatki, opłaty miejskie oraz pozostałe koszty. Koszty tłumaczenia dokumentów rejestrowych naliczane są w przypadku rezygnacji z założenia działalności. Cennik nie uwzględnia kosztów uzyskania uprawnień do działalności koncesjonowanej lub rzemieślnicze.


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

29.11.2022
PLN AUD 3.0344 PLN
PLN CZK 0.1924 PLN
PLN EUR 4.6813 PLN
PLN GBP 5.4141 PLN
PLN HUF 0.011472 PLN
PLN SEK 0.4294 PLN
PLN USD 4.5164 PLN
© 2010 - 2022 Jakub Piotr Sowiński