Hlavní stránka / Zprávy / Registrační číslo české populace
Registrační číslo české populace
úterý, 2 březen 2021

Za účelem registrace populace přiděluje téměř každá země rezidentům, svým vlastním občanům i cizincům, identifikační číslo, které usnadňuje seskupování a vyhledávání nezbytných údajů v databázích veřejné správy. Nejzákladnější identifikátor v Polsku je PESEL. Jeho českým protějškem je rodné číslo. Občané České republiky a osoby přihlášené k přechodnému nebo trvalému pobytu obdrží toto číslo z moci úřední. Bohužel, zahraniční podnikatelé a firemní partneři jsou povinni podat žádost o toto číslo na vlastní pěst.

Registrační číslo české populace

Výše ​​uvedená povinnost vyplývá z přímého uplatňování zákona č 133/2000 o evidenci obyvatel ve vztahu k zákonů 582/1991 o organizaci sociálního zabezpečení a 592/1922 o zdravotním pojištění, jakož i od daňového řádu 280 / 2009. Ze znění předpisů vyplývá, že pojištěná osoba je povinna hlásit český „pesel“ vybranému fondu zdravotního pojištění a poviatkové pobočce správy sociálního pojištění příslušné pro sídlo společnosti. Takzvaný „Číslo pojištěnce“ přidělené každou z těchto institucí je čistě dočasné.

Zpravidla to trvá asi 30 dní a je zdarma. Jedinou nutnou podmínkou je, aby k žádosti přiložit aktuální zkrácenou kopii rodného listu s úředním překladem do českého jazyka. Kopie vydává obecní úřad a lze o ně požádat prostřednictvím ePUAP. Elektronický zkrácená kopie je podepsán v souladu s normou eIDAS a může být také použita pro účely uplatnění. K žádosti je přiložena kopie občanského průkazu nebo pasu.

Česká republika bohužel není signatářem Vídeňské úmluvy č. 16, není povinna uznat vícejazyčnou kopii uvedenou v této úmluvě.

V zájmu usnadnění plnění výše uvedené povinnosti stanoví předpisy možnost podat žádost prostřednictvím právního zástupce. Za tímto účelem musí být za přítomnosti notáře autorizován subjekt nebo osoba, která podává žádost o číslo. Přidělené registrační číslo populace je odesláno na domovskou adresu žadatele.

 

Formulář plné moci je k dispozici ke stažení na našem webu. Vrácení podepsaného a ověřeného notáře tvoří, spolu s kopií rodného listu zaslaném naší kanceláře se rovná objednání služby zprostředkování při získávání výše uvedené číslo.

 


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

30.01.2023
CZK AUD 15.500 CZK
CZK EUR 23.860 CZK
CZK GBP 27.118 CZK
CZK HUF 0.0611 CZK
CZK PLN 5.065 CZK
CZK SEK 2.119 CZK
CZK USD 21.880 CZK
© 2010 - 2023 Jakub Piotr Sowiński