Hlavní stránka / Zprávy / Změny v oblasti působnosti předpisů o DPH od roku 2020
Změny v oblasti působnosti předpisů o DPH od roku 2020
úterý, 10 prosinec 2019

V roce 2020 vstoupí v souvislosti s novou směrnicí v platnost řada změn v oblasti této daně, dodávek zboží a služeb uvnitř Společenství a pravidel souvisejících s dodavatelským řetězcem. Některá ustanovení jsou upřesněna prováděním rozsudků Soudního dvora EU.

Změny v oblasti působnosti předpisů o DPH od roku 2020

Dodávky zboží uvnitř Společenství, dodavatelský řetězec a trojúhelníkový obchod

Nové předpisy poměrně přesně definují počáteční dodací podmínky. Jedním z nich je kontrola stavu aktivního plátce DPH. Číslo poplatníka musí být uvedeno na faktuře a poté v souhrnném celním prohlášení.

Druhou podmínkou je potřeba prokázat zásilku a prodejce musí mít alespoň dva doklady, např. platbu za přepravu a samotný dodací list.

Aby se uskutečnilo třícestné doručení, musí být zároveň provedeno mezi subjekty ze tří různých zemí a přeprava by měla být zajištěna zprostředkovatelem (osobně nebo na objednávku).

Rovněž jsou vyjasněna pravidla týkající se řetězových dodávek, tj. těch, ve kterých je alespoň jeden zprostředkovatel, ale zboží je přepravováno přímo od prvního dodavatele k poslednímu příjemci a zprostředkovatelé pouze přefakturují. V těchto situacích může nulovou sazbu použít pouze zprostředkovatel, který organizuje (tj. Objednává a platí) dopravu. Ostatní účastníci řetězce se musí zaregistrovat jako zahraniční plátce DPH v příslušné zemi.

 

Poskytování služeb v rámci komunity

Pokud jde o potřebu prokázat EU číslo DPH pro dodání zboží, lze předpokládat, že se tato povinnost bude vztahovat i na služby. Při absenci aktivního DIČ pro EU je povinnost vystavit fakturu se vstupní daňou na vstupu nebo - v případě online služeb - s daňou na vstupu ze země příjemce podle zjednodušeného režimu (MOSS).

 

Reverzní domácí poplatek

Od července 2020 chce česká vláda zavést neomezenou povinnost používat reverzní poplatek (převod daňové povinnosti obdobně jako u dodávek uvnitř Společenství) pro všechny tuzemské transakce v hodnotě nad 17 500 EUR. Evropská komise již udělila souhlas. Konečné rozhodnutí je na Radě EU, lze však očekávat kladné rozhodnutí.

 

Změny sazeb DPH

V souvislosti se zavedením povinnosti fiskalizovat (elektronická evidence výnosů) pro všechny subjekty přijímající platby v hotovosti, novela daňových předpisů snižuje daňové sazby u vybraného zboží a služeb:

Až 10% na elektronické časopisy a noviny, brožury a alba, kadeřnické a stravovací služby, opravy kol, úklidové služby, knihy a e-knihy.

Nové sazby vstoupí v platnost dne 1.4.2020.

 

Stojí za přečtení:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl

https://ksiegowosc.infor.pl

https: //www.pit. pl


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.07.2024
AUD 15.800 CZK
EUR 25.425 CZK
GBP 30.247 CZK
HUF 0.06494 CZK
PLN 5.982 CZK
SEK 2.203 CZK
USD 23.314 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński