Hlavní stránka / Zprávy / LHŮTA PRO PLATBU FAKTURY NENÍ DEKORACÍ DOKUMENTŮ
LHŮTA PRO PLATBU FAKTURY NENÍ DEKORACÍ DOKUMENTŮ
čtvrtek, 21 listopad 2019

Vážení zákazníci,

Počet nezaplacených faktur se každý měsíc zvyšuje nebo prodleva v jejich platbě. Termín platby faktury na dokumentu není jen pro výzdobu. Faktury, které obdržíte, jsou hlavně za služby, které již byly provedeny v předchozím měsíci (nebo měsících). Cena každé služby je stanovena na základě příslušného ceníku (ceník je k dispozici v Zákaznickém panelu v sekci předpisy) a informace o nákladech jsou zveřejněny v Zákaznickém panelu v sekci POPLATKY. Každý má možnost průběžně kontrolovat účtované poplatky a v případě nesprávných nebo nepřiměřených výpočtů nás okamžitě informovat. Bohužel ve většině případů dostáváme všechny druhy stížností, když jsme opakovaně požadovali vypořádání závazku. Je třeba mít na paměti, že každý je povinen fakturu uhradit ve lhůtě stanovené v ní a podání stížnosti neopravňuje k prominutí.

Řádným plněním smlouvy je plnění závazků, tj. uspokojení nároků vůči společnosti, která službu poskytla. Nezaplacení platby včas je tedy nesprávné plnění, a tím porušuje ustanovení občanského zákoníku, porušuje smlouvu a znemožňuje vyplácení odměny lidem, kteří provedli fakturovanou práci.

LHŮTA PRO PLATBU FAKTURY NENÍ DEKORACÍ DOKUMENTŮ

V souladu s podepsanou smlouvou a předpisy o službách máme právo okamžitě ukončit smlouvu o poskytování služeb. Navíc v případě neplacení závazků riskujete zrušení registrace k DPH, pokuty za pozdní podání přiznání k DPH a další povinná přiznání, která lze v současné době uložit ve výši 1 000 až 50 000 Kč.

Dluhy lidí, kteří nereagují na žádosti o zaplacení závazků, se převádějí do vymáhání pohledávek a související náklady se přidávají k závazkům po splatnosti (náklady na vymáhání jsou často vyšší než splatná částka na faktuře). Kromě toho, pokud nebudou ve stanovené lhůtě zaplaceny dvě faktury a neobdržíte žádnou odpověď na žádost o platbu, s okamžitou platností ukončujeme smlouvu o poskytování služeb a za každý den nezákonného použití adresy pro registrovanou společnost účtujeme smluvní pokutu ve výši 100 Kč.

Chtěli bychom poděkovat těm, kteří se snaží splatit své dluhy včas!


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.06.2024
AUD 15.314 CZK
EUR 24.740 CZK
GBP 29.386 CZK
HUF 0.06216 CZK
PLN 5.654 CZK
SEK 2.195 CZK
USD 23.154 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński