Hlavní stránka / Zprávy / Elektronická datová schránka - Datová schránka - povinnosti držitelů
Elektronická datová schránka - Datová schránka - povinnosti držitelů
čtvrtek, 30 květen 2019

V České republice existuje již několik let speciální elektronická datová schránka, do které se doručují všechny druhy úřední korespondence a dokumentů. Vyžadují to především právnické osoby. Fyzické osoby provozující výdělečnou činnost nemusí mít poštovní schránku. Proto bychom rádi připomněli všem majitelům společností povinnost mít elektronickou datovou schránku a přihlásit se a přijímat korespondenci.

Elektronická datová schránka - Datová schránka - povinnosti držitelů

Poskytování dokumentů orgány veřejné moci prostřednictvím elektronické datové schránky

Pokud to povaha dokumentu umožňuje a má-li právnická osoba přístup do své elektronické datové schránky, orgán veřejné moci doručí dokument této osobě prostřednictvím elektronické datové schránky, pokud není doručen veřejným oznámením.

Dokument, který byl doručen do elektronické datové schránky, se považuje za doručený, když se do elektronické datové schránky přihlásí osoba s přístupem do elektronické datové schránky.

Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí do elektronické datové schránky do 10 dnů ode dne doručení dokumentu do elektronické datové schránky, považuje se dokument za doručený poslední den této lhůty.


Doručování dokumentů a korespondence úřadům a orgánům veřejné správy prostřednictvím elektronické datové schránky
< br /> Právnická osoba může zasílat korespondenci a dokumenty orgánu veřejné moci, pokud má přístup do své elektronické datové schránky a pokud to povaha korespondence umožňuje, prostřednictvím elektronické datové schránky.
Akt zpětného zaslání korespondence oprávněné osoby má stejné právní účinky jako písemný a podepsaný akt, pokud jiné předpisy nevyžadují společný postup více než jedné z těchto osob.

 

POZNÁMKA!

Většina korespondence zasílané do elektronické datové schránky je zde uložena po dobu maximálně 30 dnů (příchozí i odchozí korespondence). Proto se doporučuje stáhnout si korespondenci z elektronické datové schránky a uložit ji na disk počítače.

 

Zřízení elektronické datové schránky je zdarma. Každá změna údajů nebo hesla musí být provedena osobně v příslušné kanceláři a může být zpoplatněna.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.07.2024
AUD 15.800 CZK
EUR 25.425 CZK
GBP 30.247 CZK
HUF 0.06494 CZK
PLN 5.982 CZK
SEK 2.203 CZK
USD 23.314 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński