Hlavní stránka / Zprávy / Požadavky na internetové obchody v České republice
Požadavky na internetové obchody v České republice
sobota, 14 květen 2011

Na základě rozsáhlé inspekční a kontrolní kampaně zveřejnila Česká obchodní inspekce (ČOI) nejčastější problémy spojené s porušováním předpisů. Zveřejněná doporučení se v souladu s nařízením Evropského parlamentu vztahují na všechny prodejce a poskytovatele služeb, kteří také nemají sídlo v České republice, ale prodej prostřednictvím internetu českým zákazníkům.

Požadavky na internetové obchody v České republice

Právním základem následujících doporučení je § 53 zákona č. 40/1964, známý jako český občanský zákoník. Podle čtvrtého odstavce výše uvedeného ustanovení je prodávající povinen poskytnout:

1. základní údaje, tj. Jméno prodávajícího, informace o zápisu do obchodního rejstříku nebo rejstříku podnikatelé, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová pošta. Uvedené telefonní číslo musí být funkční.

2. Název a vlastnosti zboží (popis) spolu s technickými údaji nebo specifikací, které umožní jasnou identifikaci druhu zboží.

3. Cena zboží nebo služeb spolu s dalšími náklady, jako jsou náklady na dopravu, balení (pokud se počítají samostatně) sazba DPH atd.

4. Informace o přijatých platbách a způsob doručení.

5. Informace o právu na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů a o právu na reklamaci.

6. U poskytnutých kontaktních telefonních čísel informace o tom, kdo hradí náklady na hovor a podle jakého ceníku.

7. Informace o ukládání, zpracování a používání osobních údajů zákazníků uložených v databázi obchodu.

Pokud prodejce výše uvedené informace neposkytne, může mu být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč. Prodejci, který závažným způsobem poruší předpisy, může být uložena pokuta až jeden milion korun.

Výše ​​uvedená doporučení platí pro prodej prostřednictvím internetových stránek (e-shopů), aukčních serverů a jiných forem online reklamy. , ale také pro zásilkový prodej prostřednictvím adresářů (pak musí být tyto informace uvedeny v prospektu).

Poskytovatelé služeb nabízející své služby přes internet jsou rovněž povinni zahrnout výše uvedené informace, pokud není povaha ze služby vyplývá něco jiného (např. když služba nevyžaduje zásilku)

Zároveň bychom vás chtěli informovat, že v souladu s nejnovější judikaturou EU je prodejce povinen vrátit peníze náklady na dopravu. Obchodník může zároveň spotřebiteli účtovat provozní náklady na vrácení.

Podobné požadavky jako polské internetové obchody stanoví ustanovení o poskytování elektronických služeb (Journal of Laws No. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů), roztroušená v různých zákonech, o ochraně určitých práva spotřebitele a odpovědnost za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem (Sbírka zákonů č. 22, položka 271, ve znění pozdějších předpisů), o zvláštních podmínkách prodeje spotřebitelem a o změně občanského zákoníku (Sbírka zákonů č. 141, položka 1176, ve znění pozdějších předpisů) a ochrana osobních údajů, (Journal of Laws, č. 133, položka 883 ve znění pozdějších předpisů).

Poskytovatelům služeb a online obchodům nabízíme auditorskou službu za 600 Kč ( 100 PLN) netto. Rozsah služby zahrnuje chyby uvedené na webu a pokyny k jejich odstranění. Stávající dodavatelé využívající naši virtuální kancelář mají nárok na 50% slevu (50 PLN/300 Kč). V případě zájmu prosím objednávejte v sekci „Formuláře“ na zákaznickém panelu.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.06.2024
AUD 15.314 CZK
EUR 24.740 CZK
GBP 29.386 CZK
HUF 0.06216 CZK
PLN 5.654 CZK
SEK 2.195 CZK
USD 23.154 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński