Hlavní stránka / Zprávy / Optimalizace ZUS je fingovaná
Optimalizace ZUS je fingovaná
sobota, 18 únor 2012

Mnoho společností v Polsku nabízí poradenské služby v oblasti optimalizace příspěvků ZUS. V praxi se tyto služby často snižují na to, že nabízejí polským podnikatelům nepravdivé zaměstnání na částečný úvazek v České republice nebo na Slovensku. V článku představíme hlavní principy podobných společností a uvedeme hlavní body, které vzbuzují důvodné pochybnosti. Při analýze budeme vycházet z českých a evropských předpisů.

Optimalizace ZUS je fingovaná

Výše ​​uvedené řešení je založeno na předpisech EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2007. Tato ustanovení poměrně podrobným a jasným způsobem definují pravidla určující přidružení zaměstnanců a podnikatelů k institucím sociálního a zdravotního pojištění, zejména v situacích, kdy dochází ke shluku pojistných titulů (pracovních a vlastních), ale probíhají v různých zemích (např. zaměstnání v Rakousku, obchodní činnost v Polsku).

Řešení uvedené v úvodu je založeno na článku 13 bodu 3. nařízení č. 883/2004: „Na osobu, která obvykle pracuje jako zaměstnaná osoba a osoba samostatně výdělečně činná v různých členských státech, se vztahují právní předpisy členského státu, ve kterém vykonává svoji činnost jako zaměstnanec/.../"

Podle výše uvedeného znamená i 1/20 zaměstnání na plný úvazek to, že slovenský nebo český partner poradenské společnosti zaplatí malé příspěvky za zaměstnance do Slovenská nebo česká správa sociálního pojištění a jeden z místních fondů zdravotního pojištění. Kromě skutečnosti, že nekonzistentní zaměstnání je podle polské instituce sociálního pojištění porušením zákona, má výše uvedené řešení velmi bolestivý úlovek.

Výše ​​uvedená ustanovení nařízení zakazují jakoukoli diskriminaci, proto se s polským podnikatelem pro českého nebo slovenského pojistitele bude za účelem stanovení pojistného zacházet, jako kdyby měl svoji činnost registrovanou a vykonávanou v Česká republika (nebo Slovensko). Z výše uvedeného vyplývá, že takový podnikatel (o kterém obvykle není informován) je povinen nahlásit pojistiteli skutečnost, že podniká, a to do 30 dnů od určení příslušné právní úpravy. Za nezaregistrování činnosti hrozí pokuta až do výše 40 000 korun.

V souladu s pojistnými předpisy České republiky obsaženými v zákoně č. 155/1995 Sb. podnikatel je povinen předložit „Výkaz příjmů a výdajů samostatně výdělečně činné osoby“ na sociální pojištění a podobné prohlášení do jednoho měsíce od vypořádání (u polského) daňového úřadu a vzniklou pojistnou povinnost vypořádat v vhodně zvolený fond zdravotního pojištění do 8 dnů 14,6% (z příjmů před zdaněním) na příspěvek na důchod a 6,75% na příspěvek na zdravotní pojištění. V závislosti na tom, jak jsou podány, budou obě instituce (fond zdravotního pojištění a „zus“) určovat příspěvky pro příští daňový rok. Podobné předpisy a příspěvky v podobné výši platí i na Slovensku.

Nakonec stojí za to dodat, že tzv Optimalizace ZUS stojí přibližně 400 PLN, ale důchod z ní bude nižší než náklady na převod z české ZUS na účet v polské bance.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

14.07.2024
AUD 15.763 CZK
EUR 25.340 CZK
GBP 30.156 CZK
HUF 0.06463 CZK
PLN 5.956 CZK
SEK 2.205 CZK
USD 23.267 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński