Hlavní stránka / Zprávy / Optimalizace ZUS je fingovaná
Optimalizace ZUS je fingovaná
sobota, 18 únor 2012

Mnoho společností v Polsku nabízí poradenské služby v oblasti optimalizace příspěvků ZUS. V praxi se tyto služby často snižují na to, že nabízejí polským podnikatelům nepravdivé zaměstnání na částečný úvazek v České republice nebo na Slovensku. V článku představíme hlavní principy podobných společností a uvedeme hlavní body, které vzbuzují důvodné pochybnosti. Při analýze budeme vycházet z českých a evropských předpisů.

Optimalizace ZUS je fingovaná

Výše ​​uvedené řešení je založeno na předpisech EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2007. Tato ustanovení poměrně podrobným a jasným způsobem definují pravidla určující přidružení zaměstnanců a podnikatelů k institucím sociálního a zdravotního pojištění, zejména v situacích, kdy dochází ke shluku pojistných titulů (pracovních a vlastních), ale probíhají v různých zemích (např. zaměstnání v Rakousku, obchodní činnost v Polsku).

Řešení uvedené v úvodu je založeno na článku 13 bodu 3. nařízení č. 883/2004: „Na osobu, která obvykle pracuje jako zaměstnaná osoba a osoba samostatně výdělečně činná v různých členských státech, se vztahují právní předpisy členského státu, ve kterém vykonává svoji činnost jako zaměstnanec/.../"

Podle výše uvedeného znamená i 1/20 zaměstnání na plný úvazek to, že slovenský nebo český partner poradenské společnosti zaplatí malé příspěvky za zaměstnance do Slovenská nebo česká správa sociálního pojištění a jeden z místních fondů zdravotního pojištění. Kromě skutečnosti, že nekonzistentní zaměstnání je podle polské instituce sociálního pojištění porušením zákona, má výše uvedené řešení velmi bolestivý úlovek.

Výše ​​uvedená ustanovení nařízení zakazují jakoukoli diskriminaci, proto se s polským podnikatelem pro českého nebo slovenského pojistitele bude za účelem stanovení pojistného zacházet, jako kdyby měl svoji činnost registrovanou a vykonávanou v Česká republika (nebo Slovensko). Z výše uvedeného vyplývá, že takový podnikatel (o kterém obvykle není informován) je povinen nahlásit pojistiteli skutečnost, že podniká, a to do 30 dnů od určení příslušné právní úpravy. Za nezaregistrování činnosti hrozí pokuta až do výše 40 000 korun.

V souladu s pojistnými předpisy České republiky obsaženými v zákoně č. 155/1995 Sb. podnikatel je povinen předložit „Výkaz příjmů a výdajů samostatně výdělečně činné osoby“ na sociální pojištění a podobné prohlášení do jednoho měsíce od vypořádání (u polského) daňového úřadu a vzniklou pojistnou povinnost vypořádat v vhodně zvolený fond zdravotního pojištění do 8 dnů 14,6% (z příjmů před zdaněním) na příspěvek na důchod a 6,75% na příspěvek na zdravotní pojištění. V závislosti na tom, jak jsou podány, budou obě instituce (fond zdravotního pojištění a „zus“) určovat příspěvky pro příští daňový rok. Podobné předpisy a příspěvky v podobné výši platí i na Slovensku.

Nakonec stojí za to dodat, že tzv Optimalizace ZUS stojí přibližně 400 PLN, ale důchod z ní bude nižší než náklady na převod z české ZUS na účet v polské bance.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

30.01.2023
CZK AUD 15.500 CZK
CZK EUR 23.860 CZK
CZK GBP 27.118 CZK
CZK HUF 0.0611 CZK
CZK PLN 5.065 CZK
CZK SEK 2.119 CZK
CZK USD 21.880 CZK
© 2010 - 2023 Jakub Piotr Sowiński