Hlavní stránka / Zprávy / České domácí převody
České domácí převody
středa, 21 srpen 2013

Poskytnutí platebního titulu vyjádřeného digitálním identifikátorem VARIABLE SYMBOL (zkráceně VS) je povinné pokaždé, když věřitel (např. dodavatel) stanoví takový požadavek, zejména úřady veřejné správy při placení daní a záloh na pojištění.

České domácí převody

Nesprávné vyplnění pole VARIABILNÍ SYMBOL nebo jeho ponechání prázdné může mít za následek neuznání platby, nesprávné zaúčtování platby a následně účtování úroků nebo jiných poplatků, jak penalizačních, daňových, tak úroků z obchodních pohledávek (na dodavatelé).

Připomínáme, že i v případě vyrovnání závazků vůči naší kanceláři by měl být při každém odeslání platby v rámci českého národního mezibankovního systému uveden variabilní symbol. Číslo VS odpovídá číslu faktury.

Textová pole v převodních objednávkách, jako je ADRESA, AVIZO, ZPRÁVA PRO PŘÍIJEMCE, ZPRÁVA PRO PŘIJÍMAČ a podobně, nečtou systémy automatického platebního účetnictví žádného kanceláří a mnoha podnikatelských subjektů. Lze tedy předpokládat, že na nich obecně nezáleží, ale zadání některých z nich (zejména jména příjemce a avíza) může usnadnit čtení plateb z bankovních výpisů.

V v případě plateb zaslaných ze zahraničních bank do češtiny (např. z Polska) je možné zaúčtovat platby pomocí pole VARIABLE SYMBOL. Chcete-li to provést, zadejte do názvu platby „/ VS/nnnnnnnnnn“ (často označované jako odkaz na platbu, informace o remitenci, data remitence) (tj. VS v lomítku následovaném deseti číslicemi, bez mezer). Zadání názvu převodu tímto způsobem usnadní českému příjemci automatickou identifikaci příchozí platby ze zahraničí. Číslo účtu ve formátu IBAN lze vygenerovat z českého čísla účtu pomocí oficiálního nástroje České národní banky: IBAN kalkulačka .

Při vyplňování převodních příkazů stojí za to věnovat pozornost druhé, důležitý rozdíl mezi polským a českým bankovním systémem. Na rozdíl od polského systému, který i při tuzemských transakcích v zásadě používá číslo účtu ve formátu IBAN, se český bankovní systém stále spoléhá na národní formát čísel bankovních účtů. Podle národního formát čísla, číslo bankovního účtu v české bance sestává ze tří částí - předčíslí, čísla účtu a kódu banky, každá v přísně definované délce, je zahrnuta do následujícího vzorce: 123456-1234567890/1234.

Předpona účtu se skládá až ze 6 číslic, mnoho bank ji nepoužívá vůbec nebo používá méně číslic. Pokud číslo účtu dodavatele neobsahuje předčíslí nebo je předčíslí kratší, jsou chybějící číslice - v závislosti na elektronickém bankovnictví - doplněny nulami vlevo nebo pole ponecháno prázdné (např. 000123 - 1234567890/1234). U papírových převodních příkazů a poštovních formulářů jsou nuly vždy vyplněny nebo je do prázdného pole vložen znak =.

Správné číslo účtu (střední část) se skládá z na deset číslic. Podobně jako předpona mohou existovat kratší varianty (např. V Bank Pocztowy nebo na účtech veřejné správy), ve kterých jsou chybějící místa vyplněna nulami vlevo nebo vlevo (např. 123- 0000123456 /1234).

Kód banky (za lomítkem) se vždy skládá ze čtyř číslic a stejně jako vlastní číslo je vždy povinným polem.

Doporučujeme pečlivou kontrolu převodních objednávek.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.07.2024
AUD 15.800 CZK
EUR 25.425 CZK
GBP 30.247 CZK
HUF 0.06494 CZK
PLN 5.982 CZK
SEK 2.203 CZK
USD 23.314 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński