Hlavní stránka / Zprávy / Změny předpisů od roku 2015
Změny předpisů od roku 2015
čtvrtek, 1 leden 2015

Začátek roku je neoddělitelně spojen s novými předpisy. Některé z nich byly nakonec schváleny a podepsány prezidentem několik dní před koncem roku.

Změny předpisů od roku 2015

DPH

Od začátku roku 2015 vstupuje v platnost nová sazba daně z přidané hodnoty (DPH/DPH) ve výši 10%. Tato sazba bude prodávat léky, nahrazovat jídlo dětem a kojencům, knihy a léky pro zvířata.

Od dubna 2015 se pravidlo přenesení daňové povinnosti v tuzemských transakcích rozšíří na obchodování s následujícím zbožím, jehož hodnota v dané transakci přesahuje celkem 100 000 Kč (netto):

- zemědělské produkty a suroviny s kódem celní nomenklatury začínající 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00, 1212 91, s výjimkou cukrové řepy, kde je povinnost přenesení daňové povinnosti vstoupí v platnost až od 1.9.2015.

- kovy uvedené v kapitole 71 a třídě XV celní nomenklatury

- mobilní telefony s kódy celní nomenklatury 8517 12 22 a 8517 18 00

- integrované obvody a procesory s kódem 8542 31,

- zařízení pro automatické zpracování dat s kódem 8471 30 00 (např. notebooky, tablety),

- video herní konzole o kódu celní nomenklatury 9504.

Kódy celní nomenklatury společné pro celou EU lze zkontrolovat na následujících stránkách: Customs here .

PIT

V roce 2015 se částka daňové úlevy pro děti zvýší. U rodin se dvěma dětmi se příspěvek zvýší o 200 korun za každý měsíc. U rodičů, kteří vychovávají tři a více dětí, se příspěvek zvýší o 300 Kč měsíčně.

Také od tohoto roku bude nový příspěvek na náklady spojené se zápisem a docházkou do jeslí, mateřských škol a jiné formy péče o děti, tj. body mateřské školy, soukromá centra atd.

Připomínáme, že příspěvky se odečítají přímo od splatné daně, nikoli od základu daně.

Z důvodu nového občanského zákoníku se pojem osoby spolupracující s podnikatelem vztahuje nejen na spolupracující osoby žijící v jedné domácnosti, ale i na další členy rodiny, kteří se podílejí na ekonomické činnosti rodinného podniku.

Další významná změna se týká paušálních daňových nákladů pro podnikatele využívající tuto formu vypořádání příjmů. Od nového roku bude zaveden limit 1 200 000 pro podnikatele využívající 60% odpis.

CIT

Nejdůležitější změna souvisí s novým kódem společnosti. Od roku 2014 se od nově založených i stávajících společností nevyžaduje, aby vytvářely rezervní fond, a pokud byl takový fond založen, může být zrušen a vyplacena z něj dividenda. Dividenda podléhá standardnímu zdanění.

Druhá významná změna se týká úpravy příjmů v důsledku selhání společnosti. Závazky společností se splatností delší než 30 měsíců po splatnosti zvyšují daňový základ společnosti.

Pracovní právo

V této záležitosti došlo také k významné změně. Od nového roku je nejnižší pokuta za nelegální zaměstnávání zaměstnanců nebo za zaměstnávání zaměstnanců na základě jiné smlouvy, než stanoví zákon, 50 000 PLN. korun (např. kryptoměna subdodavatele).

Změní se také tarif pro nejnižší plat. U jednotlivých profesních skupin se minimální měsíční mzda zvýší v průměru o 700 Kč.foto: Pixabay - autor: „jarmoluk“


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.07.2024
AUD 15.800 CZK
EUR 25.425 CZK
GBP 30.247 CZK
HUF 0.06494 CZK
PLN 5.982 CZK
SEK 2.203 CZK
USD 23.314 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński