Hlavní stránka / Zprávy / Zprávy INTRASTAT v České republice
Zprávy INTRASTAT v České republice
pátek, 5 Červen 2015

V důsledku vytvoření Evropské unie byly zrušeny hranice mezi členskými státy a byl vytvořen jednotný trh. V důsledku této skutečnosti byly statistiky Evropské unie zbaveny zdroje údajů o obchodu se zbožím s jinými zeměmi Evropské unie, protože celní odbavení skončilo. Tyto změny vedly k vytvoření nového společného systému statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Od 1. ledna 1993 je v oblasti jednotného evropského trhu v platnosti systém INTRASTAT.

Zprávy INTRASTAT v České republice

Podle ustanovení celního práva EU je osobou (zpravodajskou jednotkou), která je povinna poskytovat informace v rámci systému INTRASTAT, fyzická nebo právnická osoba, jakož i organizační jednotka bez právní subjektivity, která je Plátce DPH a obchoduje se zbožím se zeměmi Evropské unie.

Všechny subjekty registrované v České republice pro DPH, které si během dvanácti (nebo méně) měsíců vyměnily zboží s plátci DPH z jiných zemí EU, v celkové hodnotě přesahující 8 milionů korun, jsou povinny začít podání prohlášení. Tento limit se počítá samostatně pro nákupy a dodávky v rámci komunity. Limit nezahrnuje dodávky zprostředkované v rámci zjednodušených trojúhelníkových transakcí a situace, kdy zboží pouze prochází (tranzit) přes Českou republiku. Tyto subjekty jsou osvobozeny od předkládání prohlášení. Navíc, pokud účetní jednotka provádí různé transakce (počítané a vyloučené), měly by být do výkazu Intrastat zahrnuty pouze ty transakce, které nejsou vyloučeny z prohlášení z důvodu uvedeného tranzitu.

Povinná osoba musí splnit příslušné oznamovací formality pro registraci u Českého celního úřadu v souladu s pokyny na webových stránkách České celní služby. Pokud se nepřihlásíte k registraci INTRASTATU a nepředložíte měsíční prohlášení, může to vést k přísným finančním pokutám.

Jelikož záznamy na faktuře neukazují informace o propouštění nebo překročení limitu pro vykazující subjekty, pečlivě prosím zkontrolujte provedené transakce a informujte příslušného pracovníka úřadu o nutnosti podat oznámení.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

30.01.2023
CZK AUD 15.500 CZK
CZK EUR 23.860 CZK
CZK GBP 27.118 CZK
CZK HUF 0.0611 CZK
CZK PLN 5.065 CZK
CZK SEK 2.119 CZK
CZK USD 21.880 CZK
© 2010 - 2023 Jakub Piotr Sowiński