Hlavní stránka / Zprávy / Zprávy INTRASTAT v České republice
Zprávy INTRASTAT v České republice
pátek, 5 Červen 2015

V důsledku vytvoření Evropské unie byly zrušeny hranice mezi členskými státy a byl vytvořen jednotný trh. V důsledku této skutečnosti byly statistiky Evropské unie zbaveny zdroje údajů o obchodu se zbožím s jinými zeměmi Evropské unie, protože celní odbavení skončilo. Tyto změny vedly k vytvoření nového společného systému statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Od 1. ledna 1993 je v oblasti jednotného evropského trhu v platnosti systém INTRASTAT.

Zprávy INTRASTAT v České republice

Podle ustanovení celního práva EU je osobou (zpravodajskou jednotkou), která je povinna poskytovat informace v rámci systému INTRASTAT, fyzická nebo právnická osoba, jakož i organizační jednotka bez právní subjektivity, která je Plátce DPH a obchoduje se zbožím se zeměmi Evropské unie.

Všechny subjekty registrované v České republice pro DPH, které si během dvanácti (nebo méně) měsíců vyměnily zboží s plátci DPH z jiných zemí EU, v celkové hodnotě přesahující 8 milionů korun, jsou povinny začít podání prohlášení. Tento limit se počítá samostatně pro nákupy a dodávky v rámci komunity. Limit nezahrnuje dodávky zprostředkované v rámci zjednodušených trojúhelníkových transakcí a situace, kdy zboží pouze prochází (tranzit) přes Českou republiku. Tyto subjekty jsou osvobozeny od předkládání prohlášení. Navíc, pokud účetní jednotka provádí různé transakce (počítané a vyloučené), měly by být do výkazu Intrastat zahrnuty pouze ty transakce, které nejsou vyloučeny z prohlášení z důvodu uvedeného tranzitu.

Povinná osoba musí splnit příslušné oznamovací formality pro registraci u Českého celního úřadu v souladu s pokyny na webových stránkách České celní služby. Pokud se nepřihlásíte k registraci INTRASTATU a nepředložíte měsíční prohlášení, může to vést k přísným finančním pokutám.

Jelikož záznamy na faktuře neukazují informace o propouštění nebo překročení limitu pro vykazující subjekty, pečlivě prosím zkontrolujte provedené transakce a informujte příslušného pracovníka úřadu o nutnosti podat oznámení.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.06.2024
AUD 15.314 CZK
EUR 24.740 CZK
GBP 29.386 CZK
HUF 0.06216 CZK
PLN 5.654 CZK
SEK 2.195 CZK
USD 23.154 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński