Hlavní stránka / Zprávy / Silniční a nemovitá daň - data vypořádání a platby
Silniční a nemovitá daň - data vypořádání a platby
pátek, 24 červenec 2015

Daně z nemovitostí v České republice - z nemovitostí a ze silničních vozidel používaných v ekonomických činnostech - patří k nejnižším v Evropě, ale zároveň jsou administrativně nejnáročnějšími daněmi z celého spektra daní stanovených českými předpisy .

Silniční a nemovitá daň - data vypořádání a platby

Silniční daň

Silniční daň, která je ve skutečnosti daní z používání silničních vozidel k hospodářské (ekonomické) činnosti, se vztahuje téměř na všechny podnikatele. Ze zákona se daňová povinnost vztahuje na jakékoli vozidlo používané k obchodním účelům, i když není uvedeno v aktivech společnosti. V praxi to znamená, že i soukromé auto používané v podnikání - i příležitostně - je zdaněno v poměru k počtu dní v roce, ve kterém bylo použito ke generování příjmu. Současně může podnikatel odečíst palivo (podle skutečné spotřeby na základě počitadla kilometrů nebo paušální sazby) a poměrné náklady na užívání (např. Služba).

Výpočet daně vyžaduje důkladnou znalost předpisů. Jeho výška je dána řadou faktorů, včetně objemu motoru, počtu náprav, stáří vozidla a dokonce i výfukové normy a typu paliva. Návěsy a přívěsy nejsou od daně osvobozeny.

Ačkoli výše této daně obvykle není astronomicky vysoká, zákonodárce podnikatelům život neusnadnil. V prvním roce nákupu automobilu je daň splatná do konce ledna následujícího roku na základě podaného daňového přiznání. V následujícím roce musí být čtvrtletní zálohy vyplaceny na základě posledního prohlášení a po podání prohlášení (koneckonců auto stárne a zvyšuje se daň), v následujícím roce do 31. ledna rozdíl mezi zálohy a splatná daň by měla být kompenzována.

Daň nezahrnuje vozidla, která nebyla registrována na území České republiky.

Daň z nemovitostí

Tato daň - která platí obcím - se vztahuje na všechny nemovitosti, pozemky a pozemky - ať už jsou či nejsou užívány soukromě nebo v podnikání. Výpočet daně je komplikovaný. Specifické jsou také podmínky a způsob platby.

Podle zákona platí daň z nemovitostí daňový poplatník, který nemovitost vlastnil první dny roku. Daň se platí předem do 31. května daného roku. U daňových pohledávek vyšších než 5 000 SEK lze daň zaplatit ve dvou splátkách, a to do 31. května a 30. listopadu.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

30.01.2023
CZK AUD 15.500 CZK
CZK EUR 23.860 CZK
CZK GBP 27.118 CZK
CZK HUF 0.0611 CZK
CZK PLN 5.065 CZK
CZK SEK 2.119 CZK
CZK USD 21.880 CZK
© 2010 - 2023 Jakub Piotr Sowiński