Hlavní stránka / Zprávy / Silniční a nemovitá daň - data vypořádání a platby
Silniční a nemovitá daň - data vypořádání a platby
pátek, 24 červenec 2015

Daně z nemovitostí v České republice - z nemovitostí a ze silničních vozidel používaných v ekonomických činnostech - patří k nejnižším v Evropě, ale zároveň jsou administrativně nejnáročnějšími daněmi z celého spektra daní stanovených českými předpisy .

Silniční a nemovitá daň - data vypořádání a platby

Silniční daň

Silniční daň, která je ve skutečnosti daní z používání silničních vozidel k hospodářské (ekonomické) činnosti, se vztahuje téměř na všechny podnikatele. Ze zákona se daňová povinnost vztahuje na jakékoli vozidlo používané k obchodním účelům, i když není uvedeno v aktivech společnosti. V praxi to znamená, že i soukromé auto používané v podnikání - i příležitostně - je zdaněno v poměru k počtu dní v roce, ve kterém bylo použito ke generování příjmu. Současně může podnikatel odečíst palivo (podle skutečné spotřeby na základě počitadla kilometrů nebo paušální sazby) a poměrné náklady na užívání (např. Služba).

Výpočet daně vyžaduje důkladnou znalost předpisů. Jeho výška je dána řadou faktorů, včetně objemu motoru, počtu náprav, stáří vozidla a dokonce i výfukové normy a typu paliva. Návěsy a přívěsy nejsou od daně osvobozeny.

Ačkoli výše této daně obvykle není astronomicky vysoká, zákonodárce podnikatelům život neusnadnil. V prvním roce nákupu automobilu je daň splatná do konce ledna následujícího roku na základě podaného daňového přiznání. V následujícím roce musí být čtvrtletní zálohy vyplaceny na základě posledního prohlášení a po podání prohlášení (koneckonců auto stárne a zvyšuje se daň), v následujícím roce do 31. ledna rozdíl mezi zálohy a splatná daň by měla být kompenzována.

Daň nezahrnuje vozidla, která nebyla registrována na území České republiky.

Daň z nemovitostí

Tato daň - která platí obcím - se vztahuje na všechny nemovitosti, pozemky a pozemky - ať už jsou či nejsou užívány soukromě nebo v podnikání. Výpočet daně je komplikovaný. Specifické jsou také podmínky a způsob platby.

Podle zákona platí daň z nemovitostí daňový poplatník, který nemovitost vlastnil první dny roku. Daň se platí předem do 31. května daného roku. U daňových pohledávek vyšších než 5 000 SEK lze daň zaplatit ve dvou splátkách, a to do 31. května a 30. listopadu.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.06.2024
AUD 15.314 CZK
EUR 24.740 CZK
GBP 29.386 CZK
HUF 0.06216 CZK
PLN 5.654 CZK
SEK 2.195 CZK
USD 23.154 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński