Hlavní stránka / Zprávy / Daňové dobropisy v roce 2015
Daňové dobropisy v roce 2015
pátek, 30 říjen 2015

Roky 2014 a 2015 jsou roky jasných změn v daňové úlevě. Změnily se nejen dosud známé částky slev, ale rozšířil se i jejich katalog a rozsah jejich vypořádání. Pro vaši orientaci uvádíme úplný katalog slev.

Daňové dobropisy v roce 2015

Kredity základu daně

Kredity základu daně, známé také jako částky osvobozené od daně. Na rozdíl od Polska místo jedné částky zdarma, jejíž částku nedávno zpochybnil polský ústavní soud, uvádí zákon o daních z příjmů několik z nich.

1. Dary a dárcovství krve
Dary v podobě poukázek nebo materiální daru uděleného nadací nebo sdružení, církví a náboženských společností, ale také policie, hasiči nebo politické strany snížit daňový základ. Obchodní společnosti mají rovněž právo odečíst dary.
Jako dar můžete také odečíst nákup zdravotních prostředků pro osoby se zdravotním postižením nad prostředky, které dostávají z pojistných fondů.
Podmínkou odpočtu je, aby celková částka daru pro jednu osobu byla rovna nebo vyšší než 1000 korun.
Dar v hodnotě 2 000 Kč se považuje za dar krve. V případě darování orgánů k transplantaci od živé osoby je daňová hodnota daru 20 000 korun.

2. Úleva na úroku u bytu nebo domu
Daňový poplatník si může od základu daně odečíst hodnotu úroku z domu nebo hypotéky. Jedinou podmínkou je, že se dům nebo byt nachází na území Evropské unie.

3. Úleva na starobní nebo životní pojištění
Umožňuje odečíst až 12 000 korun pojistné na důchodové pojištění v soukromém fondu důchodového nebo životního pojištění až 24.000 korun. Odčitatelné jsou rovněž příspěvky placené v zahraničních fondech, pokud jsou podmínky pro výplatu fondů podobné českým předpisům.

4. Příspěvky zaměstnaneckým organizacím a odborovým svazům
5. odborné a profesní zkoušky kvalifikace
náklady na vyšetření potvrzující získání dodatečné vzdělání nebo osvědčení o odborné způsobilosti lze odečíst od základu daně.

6. Slevy pro výzkum
< br /> 7. Slevy pro podporu studentů


daňových úlev

Kromě daňových úlev odečteny od základu daně ( známý jako osvobozené od daně částky) můžete odečíst různé částky v závislosti na vaší osobní situaci.

1. Základní úleva
Základní reliéfu 24840 Kč lze odečíst jakýmkoli poplatníkem, který má zdroj příjmů z podnikatelské činnosti na území České republiky, smrt propouštění, občanskoprávní smlouvy a pronájem.

2. Úleva pro nepracujícího manžela
Pokud manžel v daném daňovém roce neměl zdanitelný příjem, tj. od kterého si mohl sám odpočítat základní úlevu, jeho úleva v stejná částka může být odečtena od druhého z manželů, kteří nesou celý finanční zátěž na údržbu domácnosti.
Manželská úleva není k dispozici osobám, které používají při svých obchodních činnostech paušální metodu.

3. Úleva pro zdravotně postiženou osobu
Tato úleva se vztahuje jak na daňového poplatníka, tak na manžela/manželku a pohybuje se od 2 520 do 16 140 Kč v závislosti na stupni zdravotního postižení.

4. Příspěvek na studenta
Osoby podnikající ve stejné době, které studují a jsou mladší 26 let, si mohou navíc odečíst 4020 korun z daně. V případě doktorského studia se věková hranice zvyšuje na 28 let.

5. Předškolní příspěvek.
Daňový poplatník, který pošle dítě do školky nebo do školy, může odečíst příbuzné (školné) náklady z daní., ale ne více než 9200 SEK ročně.

6. dítě daňový dobropis
dítě daňový kredit lze také odečíst od splatné daně. Její výše závisí na počtu dětí a činí:
- 13404 Kč pro první dítě,
- 15804 Kč pro druhé dítě,
- 17004 Kč pro každé další dítě,
- dvakrát množství pro každý dítě, které má závažné zdravotní postižení,

těžkým postižením patří, mimo jiné:
- ztrátě končetin (včetně částečné) nebo jejich závažné dysfunkce
- vážné onemocnění páteře a kostry,
- jiné chronické problémy omezená mobilita, včetně kardiovaskulárních chorob,
- úplné nebo téměř úplné ztrátě sluchu nebo zraku,
- onemocnění neurologického nebo psychiatrického původu, které mez IQ pod 50 nebo výrazně brání komunikaci nebo orientaci (např. Autismus, Alzheimerova choroba)

lidé, kteří ve svých obchodních aktivitách používají metodu paušálních nákladů.

Úleva pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou vyplatit zaměstnanci bonus ve formě dotace na jeho investici do penzijních fondů, mohou zahrnovat celý bonus v nákladových činnostech. Takto vyplacený bonus se nezahrnuje do základu zálohy na daň a pojistného na zaměstnance. Pokud zaměstnavatel zaměstnance propustí nebo rezignuje na tuto formu výplaty bonusu, neztratí aktuální odpočty.

Poukazy na stravu jsou částečně osvobozeny od příspěvků a daně.

Zaměstnavatelé mají rovněž nárok na další příspěvky pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.06.2024
AUD 15.314 CZK
EUR 24.740 CZK
GBP 29.386 CZK
HUF 0.06216 CZK
PLN 5.654 CZK
SEK 2.195 CZK
USD 23.154 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński