Hlavní stránka / Zprávy / Plátce DPH aktivní a osvobozený
Plátce DPH aktivní a osvobozený
pondělí, 8 únor 2016

Zákon o DPH 235/2004 ve znění novely Parlamentu České republiky velmi přesně definuje podnikatele a další subjekty v závislosti na daňové povinnosti v oblasti DPH.

Plátce DPH aktivní a osvobozený

Základní definicí obsaženou v zákoně je povinná osoba , kterou zákonodárce rozumí každému podnikateli nebo organizaci, která - i když pro tento účel není zřízena - vykonává ekonomickou činnost (např. některé nadace nebo sdružení) . Tato definice byla převzata přímo ze směrnice 112/2006/ES.

Skutečnost, že jste povinnou osobou, znamená možnost nebo nutnost registrace jako aktivního plátce DPH nebo subjektu osvobozeného od daně - nebo, jak se přesněji nazývá v českém zákoně o DPH, nebo osoby identifikované pro účely DPH transakce (v Polsku se také nazývá pasivní plátce).

 

Plátce DPH

Být plátcem DPH pro většinu podnikatelů dnes nevyvolává žádné pochybnosti. Tyto osoby zpravidla účtují DPH ze svých transakcí a zároveň snižují svoji daňovou povinnost o DPH zaplacenou na fakturách. V případě transakcí s podnikatelskými subjekty z EU převádějí plátci DPH povinnost vyrovnat DPH na příjemce, když jsou prodejcem zboží nebo služeb, nebo se vypořádají sami (účtují splatnou DPH a odečítají podle práva na odpočet ) při nákupu.

Zpravidla - pro plátce DPH - z důvodu možnosti odpočtu daně - je tato daň pro jeho příjem vždy neutrální.

 

Identifikovaná osoba - pasivní plátce, propuštěn

Situace je mnohem komplikovanější u subjektů identifikovaných pro účely DPH. V některých transakcích se tito lidé chovají jako neplatiči, v jiných jako plátci nebo oba typy entit současně.

V tuzemských transakcích (tj. v zemi, kde je usazena) se s identifikovanou osobou zachází jako s subjektem osvobozeným od této daně. Daň z DPH se neúčtuje za prodej ani nevyužívá právo na odpočet této daně u nákladů a nákupů. Tato daň na nákupní faktuře je obvykle součástí nákladů na získání příjmu při vyrovnání daně z příjmu.

V zahraničním obchodě se takto identifikovaný daňový poplatník chová odlišně v závislosti na tom, zda prodává nebo kupuje a kdo je prodávajícím nebo kupujícím.

Pokud identifikovaná osoba prodává soukromé osobě, bude se pro účely DPH stále považovat za osvobozený subjekt. Pokud je však příjemcem zboží nebo služeb jiný ekonomický subjekt z Evropy, vystaví fakturu s DPH s přenesením daňové povinnosti (tzv. „Nulová“ faktura s DPH nebo EU DPH).

Pokud osoba identifikovaná v České republice přijímá zboží nebo služby z jiné země EU, pak se pro vystavitele faktury z jiné země tento subjekt jeví jako řádný plátce DPH. Proto je smluvní strana EU povinna vystavit fakturu o přenesení daňové povinnosti, tj. S nulovou sazbou. Na druhé straně při přijetí takové faktury musí identifikovaný subjekt zaplatit daň na svém finančním úřadu, protože nemá nárok na odpočet. Takto zaplacená daň je náklad v PIT.

Je třeba zdůraznit, že identifikovaná osoba, která přijímá službu nebo zboží od prodejce z jiné země, není nijak poškozena. Pokud by takový daňový poplatník mohl zůstat neplatičem, platil by DPH u dodavatele, a nikoli u svého daňového úřadu. Náklady zůstávají v rozvaze stejné.

 

 

Účtuje DPH z domácího prodeje

DPH"0" při prodeji do EU

DPH účtována při nákupu z EU

Právo na odpočet DPH

plátce DPH x x x x
Identifikovaná osoba - x x -

 

 

EU dealer

Nákup z EU

Typ českého plátce

Prodej v EU

Kupující v EU

Soukromá osoba

- kupní smlouva - DPH neplatí -

Identifikovaná osoba

Faktura osvobozena od DPH, stejně jako od neplatitele

Soukromá osoba

Soukromá osoba

- kupní smlouva - DPH neplatí -

plátce DPH

Faktura s dodatečnou DPH jako u tuzemského prodeje

Soukromá osoba

Podnikatelský subjekt

Nakupuje bez DPH, přidává daň na místě a převádí je na svůj daňový úřad

Identifikovaná osoba

Prodává jako plátce DPH na faktuře o doručení uvnitř Společenství, daň vypořádá kupující

Podnikatelský subjekt

Podnikatelský subjekt

Nakupuje bez DPH, přidává daň, ale také má právo na odpočet.

plátce DPH

Prodává jako plátce DPH na faktuře o doručení uvnitř Společenství, daň vypořádá kupující

Podnikatelský subjekt


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

17.04.2024
AUD 15.235 CZK
EUR 25.230 CZK
GBP 29.540 CZK
HUF 0.06422 CZK
PLN 5.801 CZK
SEK 2.161 CZK
USD 23.714 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński