Hlavní stránka / Zprávy / Změna ceníku od 2.1.2018.
Změna ceníku od 2.1.2018.
čtvrtek, 1 leden 1970

V souladu s uzavřenými smlouvami vás chceme informovat o změnách v Ceníku, který je nedílnou součástí VOP.
Změny v ceníku se týkají určitých poplatků a služeb. Zároveň bychom vás rádi informovali o možnosti sjednávat ceny se subjekty vystavujícími velké částky faktur.

Nový ceník bude platit od 1. 1. 2018.

Změna ceníku poskytovaných služeb je reakcí na drastické zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových sazeb pro jednotlivé profesní skupiny a deficit zaměstnanců na trhu práce.

Současně s růstem některých položek nabízíme menší balíčky.

SLUŽBY OBDOBÍ
Využití nemovitosti jako sídla společnosti, včetně jedné hodiny za měsíc používání konferenční místnosti měsíc 600,00 Kč
Korespondenční adresa osob na straně zákazníka měsíc 120,00 Kč
Pronájem zasedací místnosti 1 h 300,00 Kč
4 h 1 000,00 Kč
8 h 2 000,00 Kč
Pronájem bytu přes noc 1 osoba 550,00 Kč
2-4 lidé 850,00 Kč
Přihlášení k dočasnému pobytu na území České republiky v Real Estate (za cenu jedné noci v bytě pro dvě osoby měsíčně) měsíc 1 000,00 Kč
Sběr balíku na adrese poskytovatele služeb PO Box 59, PL-57350 Kudowa-Zdrój 1 položky 350,00 Kč
Sběr jednopísmenné pošty (včetně kopírování a odesílání informací o zásilce) s. A4 30,00 Kč
další stránka 10,00 Kč
Sběr jedné zásilky nebo zásilky o hmotnosti vyšší než 500 g
s informacemi o zásilce položky 25,00 Kč
včetně kontroly obsahu balíčku a informací o platnosti případné stížnosti zákazníka položky 35,00 Kč
Odeslání běžného dopisu do jiné země EU prostřednictvím české pošty položky 60,00 Kč
Odeslání balíčku na adresu v jiné zemi EU - Cena služby + 60,00 Kč
Úložiště balíků
až 5 dní den 0,00 Kč
po dobu 5 dnů den 10,00 Kč
Odeslání dopisu jménem zákazníka nebo zákazníkovi (max. 500 g) v České republice nebo v Polsku
doporučenou poštou položky 150,00 Kč
doporučenou poštou s potvrzením přijetí položky 180,00 Kč
kurýrem položky 450,00 Kč
Odeslání zásilky jménem zákazníka nebo zákazníkovi v České republice nebo v Polsku
do 10 kg položky 300,00 Kč
více než 10 kg na každých 5 kg položky 100,00 Kč
Doručovací místo balíku u zákazníka (platba za doručený balík) položky 30,00 Kč
Telefonní a e-mailová služba pro zákazníky zákazníka, včetně 20 minut odchozích hovorů měsíc 11 000,00 Kč
individuální aktivace čísla - 2 000,00 Kč
cena za odchozí hovory přes 20 minut min. 7,00 Kč
Tlumočení nebo zastupování zákazníka před kancelářemi nebo obchodními partnery zákazníka v souladu s udělenou plnou mocí Hodiny 450,00 Kč
Překlad dokumentu NS 400,00 Kč
Překlad dokumentů s ověřením NS 500,00 Kč
Zastupování klienta před úřadem v aktuálních záležitostech ve formě elektronické komunikace, s výjimkou předkládání vyúčtování formulář. od 220,00 Kč
Vystavování, archivace faktury na zákaznickém účtu subjektů, které nevedou úplné účetnictví (možnost sjednávat ceny se zákazníky s velkým počtem faktur) ks. 14,00 Kč
záznamy o DPH zahraničních společností, kromě faktur vystavených na účtu klienta, až 20 účetních položek měsíc 350,00 Kč
Každá další položka s více než 20 položkami ks. 17,00 Kč
Zpracování balíčku registračních údajů zahraničního plátce DPH a podání prohlášení měsíc 1 600,00
Daňové záznamy, s výjimkou faktur vystavených na účtu klienta, až 20 účetních položek měsíc 400,00 Kč
Každá další položka s více než 20 položkami ks. 17,00 Kč
Úplné účetnictví
Úplné účetnictví, až 50 položek (záznamů) měsíc 1 500,00 Kč
Více než 50 položek, každá následující položka ks. 30,00 Kč
záznamy Intrastat položka. 22,00 Kč
Vypořádání služebních cest ks. 55,00 Kč
Příprava a odeslání prohlášení PIT a záloh na daň z příjmů zaměstnanců ks. 800,00 Kč
Příprava a odeslání prohlášení CIT ks. 1 500,00 Kč
Příplatek za opravu daňového přiznání na základní cenu 800,00 Kč
Smluvní práce v sobotu a neděli, svátky a mimo úřední hodiny + 50% k základní ceně
Najměte si kancelářského pracovníka (adresování balíků, telemarketing, získávání informací, další objednávky související s podnikáním) na každou započatou pracovní hodinu čas 400,00 Kč
Ukončení obchodní činnosti, oznámení radnice, daňového úřadu, CSSZ, VZP a dalších úřadů ks. 1 200,00 Kč
Likvidace společnosti sjednaná cena
Zaměstnanecká agenda os.mies. 350,00 Kč
Příprava a podání daňového přiznání, shrnutí a kontrolní (JKP) a zaslání deklarace Intrastat ks. 350,00 Kč
Příprava a odeslání přiznání k silniční dani Vozidlo 440,00 Kč
Příprava a podání povinného pojistného plnění ks. 350,00 Kč
Možnost vystavovat faktury z hrubých cen ks. 1 000,00 Kč
EET aktivace ks. 3 000,00 Kč
Import faktur (příprava zpracování importu z externího systému) ks. 4 000,00 Kč
Technická kontrola vozidel - přítomnost překladatele, vyplňování dokumentů (max. 4 hodiny) ks. 2 000,00 Kč
každou následující hodinu ks. 400,00 Kč
Registrace vozidla na radnici - vyplnění a podání žádosti, vyzvednutí poznávacích značek měsíc 1 000,00 Kč

Další služby
POZICE OBDOBÍ
Vystavení papírové faktury a její zaslání doporučenou poštou na korespondenční adresu zákazníka ks 100,00 CZK
+ náklady na dopravu
Odeslání upomínky s fakturou doporučeně na korespondenční adresu zákazníka ks 300,00 Kč

"Pokud zákazník nesouhlasí se změnou Ceníku, má právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dní před vstupem změn v platnost. Pokud zákazník tak neučiní, předpokládá se, že souhlasil se změnou Ceníku. “

/Kapitola V. str. 3. Dohody o poskytování služeb a užívání nemovitostí/


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.07.2024
AUD 15.800 CZK
EUR 25.425 CZK
GBP 30.247 CZK
HUF 0.06494 CZK
PLN 5.982 CZK
SEK 2.203 CZK
USD 23.314 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński